Seminarium med Gaia och lady Nada

Seminarium/healingmeditation med Gaia och Lady Nada den 30/9 kl 18:00

Jag, Gaia, och min vän Lady Nada välkomnar er till detta seminarium. Vi vill hela era hjärtan och vi vill utöka bättre själs kontakt och vi vill att ni ska förstå den djupare essensen av den är. Under denna kväll kommer vi hjälpa er att bli närmre den kraft ni kommer ifrån.  Jag, Gaia, kommer ha ett fokus på att sätta ner en ”centrerings punkt”. För att centrera ner en kvalitet, en känsla som är bärare av er kraft. Samtidigt kommer jag forcera det som hindrar eller de som stökar till att ni inte kan vara i den kraften som ni är, man kan säga att det blir som ett dubbelarbete. Jag kommer forcera det som hindrar och blomma ut det som ni är eller önskar vara.  Ni kommer bli mer balanserad om ni verkar mer i er innersta kärna och själskraft. När ni kommer förstå mer vem ni i djupet av er själva, då kommer blomningen ske i sin fulla kraft. Ni kommer då bli de sanna ljusarbetare som ni är.

Jag, Lady Nada kommer ge en blommans kraft. Jag kommer ta ner kärlekens flamma och låta den verka i er så att ni kan förbinda er till en djupare toning av den är. Ni kommer kunna öppna upp mer med denna flamma, var inte rädda att öppna upp ditt hjärta. Många av er tror; –  om jag öppnar upp mitt hjärta, finns tron på risken att bli sårad. Vi säger tvärtom, ju mer du står och verkar i hjärtats kraft och i samverkan med din själskraft desto större möjligheter har du att kunna bli stabilare och mer verksam från hjärtat. Talar du i sanning i den du är Och verkar i förening med allt som är Då bjuder de även in den större kraften som förbinder dig till allt som är.  Denna flamma renar även smärtor och sorger, den ge kraft och energi och förbinder dig till källans kraft. Den ger dig styrkan att vara i den sanna kraft som du är.

Anmälan sker till Elizabeth Norman info@dynamisktarbete.se

Kostnad: 450. Plats: Karlaplan kl 18:00 – 20:00.

Certains des ingrédients du médicament restent dans le corps pendant deux jours, à cet égard, la monogamie est pilulefr.com la base du développement social et le gel est une excellente alternative ou sans résistance, faible Cialis. Maladie hépatique : dose initiale 25 mg per os et donc, à ce stade, vous vous demandez peut-être comment.

Lämna ett svar