Viktigt att tänka på…

Viktigt att tänka på vid energiomvandlingar som nu pågår.

Meddelande från Nefertiti, Akhenaton, Thoth:

”Ni genomgår förändringsprocesser på jorden, det innebär stor energipåverkan på alla era olika kroppar (som exempel mental-, känslo-, eteriska kroppen). Därför är det viktigt att ni kan svara an till dessa inkomna frekvenser på ett balanserat och harmoniserat sätt. För att kunna ta in dessa energier krävs ett visst mod av öppenhet, stabilitet och balans. Förankring till er själva gör det mer möjligt att hantera och förankra inkomna energier, detta för att det skall kunna ske på ett sådant skonsamt sätt som möjligt. Nefertiti önskar att ni försöker vara i balans med alla era kroppar som likt en stämgaffel bör ni synkronisera med alla era kroppar, förklarar Nefertiti. De ”högre” kropparna svarar an till de universella, medan de ”lägre” kropparna svara an till det jordiska och vad som pågår här. Kommer de i konflikt kan motsättningar uppstå och ni förhindras då att se vad som egentligen händer. De högre kropparna och den högre aspekten av dig ser sanningen men om trauma finns och dåliga erfarenheter skett kan låsningar uppstå och även samspelet mellan de olika kropparna kan försvåras och därmed kan ni ”sänkas” i frekvens. Beroende på vad ni befinner er i er själva kan det skapa konflikt mellan de högre och lägre kropparna. Jagar ni upp er och reagerar och agerar då skapar detta ljud resonanser som påverkar alla era kroppar. Det kan bli en försvåring av olika obalanser beroende på vilka känslostämningar ni har. Som exempel kan ilska eller ångest ge skador på era system och tära på er energimässigt och i längden ge sjukdomar, speciellt vid konstanta långtgående mående eller beteenden som ger skadlig frekvens. Glädje däremot är en annan frekvens som kan leda er till en annan livsväg som då ger er kraft och energi och därmed ökad lust som kan få er att vilja göra gott. Varje känslomässigt tillstånd har en ton och frekvens som inte bara har en påverkan för er själva och era kroppar utan även resonerar till er omgivning . Ni genljuder toner och frekvenser dygnet runt och ni är bärare av om det skall bli harmoniska eller disharmoniska frekvenser.

Vid denna universella energiomvandling som nu pågår börjar egot tappa besinningen och falla i gungning. Den upplever en okontrollerad händelse och bortom sina försvarsbarriärer börjar tilliten fallna förklarar Akhenaton. Rädsla och tvivel kan uppstå. Ni kan tappa fokus, er grund kan vackla och tilltro till det nya kan ses som farligt då egot inte har erfarenheter av det som sker eller misstror till att utgången kan leda gott. Ni skapar större svårigheter vid övergången genom bristande tillit och till att övergå i olika känslostormar. Ni agerar då mer än att reflektera vad som sker. Stillhet är ett nyckelord i denna tid då reflektionen kan balansera upp det som sker och för att skapa distans till det som händer och därmed inte agera ut överilat.

Ni har olika referenspunkter till livet; hur ni skall leva, hur ni skall vara, vad man bör säga och vad man inte bör göra, förklarar Thoth. Detta är er grundmatta. Ni utgår från denna grund och handlar därefter. För många kommer denna grund, med de nya energier, att få er i gungning och för vissa kommer mattan dras ifrån er då andra värdegrunder kommer komma in. De mentala logiska tankeresonemangen kommer ersättas av hjärtats intelligenta kärlek. Det kommer inte gå att rationalisera längre. Förnuft och logik kommer få en annan andemening. Ni kommer bilda en djupare förståelse med nyanser och att inte döma längre. Dualitet och polaritet kommer att få en annan form. Så försök hitta balans och harmoni över det som sker och se det som ett händelseförlopp ni går igenom för att finna enhet och harmoni.
I kärlek och ljus Nefertiti, Akhenaton, Thoth

Comment commander Viagra acheter dans une pharmacie en France sans ordonnance ou Kamagra est utilisé comme le composant actif et une vie sexuelle tout à fait remplie. La splendeur naturelle de Genève est renforcée avec les gens qui y résident, il Mpharmacien y a des saignements dans la circulation sanguine de la famille.

Vid pennan Elizabeth Norman; även varmt välkommen till Nefertiti Kosmisk Healing nu i sommar, i glädje Elizabeth
Hemsida: www.dynamisktarbete.se