Svartsjuka

4298833797_76da91d16a_zSvartsjuka beror på avund men förutsätter en tredje person. Svartsjuka handlar många gånger om rädsla att bli övergiven eller att förlora något som denna anser att denna har rätt till. Här kan det handla om en partner, en position eller en aspekt av den svartsjukes självbild. Om personen är rädd för att bli övergiven kan det vara orsakad av händelser som ex.vis att en förälder eller ens partner tidigare övergav just honom. Många gånger handlar svartsjuka just om samhörighetsförlust.

Att säga att svartsjuka har med kärlek att göra är inte korrekt. Detta p.g.a. att individen som är svartsjuk har svårt för att älska och istället ständig söker bekräftelse på att han är värd all kärlek m.a.o. den svartsjuke vill känna att han är en viktig och betydelsefull person. Framförallt p.g.a. att han upplever bristande tilltro till att kunna bli älskad och upprätthålla en relation. För att försöka bevara ett eget värde försöker han eller hon genom alla möjliga medel manipulera genom att spionera, gråta eller få nervösa attacker. Detta för att försöka få det som han eller hon inte tror att hon kan få av egen kraft. Dessutom vill den svartsjuke ofta äga den andre men att äga kärlek är inte sann kärlek. Tvärtom ägande blir istället kvävande i motsats mot att ha en livgivande relation där ens individualiteter är en självklarhet. Detta gör att en separation blir än mer än att bara förlora sin partner utan det handlar t.o.m. om upplevelsen av att förlora en del av en själv.