Skuld

7563557692_e1ffa0f1f7_zSkuld handlar om vad du gör i form av handling. Skam däremot är mer vem du är och ditt värde som person. Att de facto vara i skuld och känna skuldkänsla kan vara en inre kompass som talar om för oss när vi har begått fel handlingar. Ibland kanske vi förnekar vad som hänt och ibland kanske vi vill gottgöra det vi gjort genom att be om förlåtelse eller kanske erbjuda en kompenserande hjälpande handling. När det gäller osund skuld med skuldkänslor uppstår det när individen känner skuld för något som inte tillhör denna. Oftast kan detta tyda på svårigheter att inte kunna identifiera sina gränser utan personen tar ansvar för vad andra gör eller vad de gjort.