Självkänsla

Hemsida14Att ha stark självkänsla innebär att du har en känsla av ett själv. Du upplever ett egen värde där du uppskattar och ser positivt på dig själv. Du vet även vem du är och har ett balanserat förhållningssätt till dig själv och andra. Medvetenhet om dina fel och brister finns och du kan helt klart acceptera dem. En person som har bra självkänsla vet sin potential och sina förmågor och kan därmed fatta beslut hur denna vill ha sitt liv. En person som däremot har en svag självkänsla upplever många gånger att denna inte har kontroll över sitt liv. Svårigheter kan även finnas att även känna sina egna inre gränser, vilket gör att personen har svårt med integritet och gränssättning.