Schizoida drag

Graphicrip.com_166844615

Schizoida drag innebär att personen inte uppskattar nära relationer utan mer är en betraktare i relationer genom exempelvis intellektualisering. De lever ofta tillbakadraget och kan uppvisa flacka affekter eller emotionell kyla. Scizoida lever ofta ett ensamt och tillbakadraget liv och har ofta svårt för att få vänner. Schizoida föredrar att jobba självständigt och tyr sig gärna till dagdrömmar samt att skapa sin egen värld. De kan till de yttre ofta visa ointresse för det motsatts könet men i hemlighet hyser de ofta starka känslor och kan även komma sig för att skriva kärleksdikter. Den schizoide laddar ofta sina batterier genom att få vara ensam och slippa sociala aktiviteter.