Sanningen är kraftens väg och således befrielsens väg

Inför workshopen: Sanningen är kraftens väg och således befrielsens väg fick jag ett budskap från ärkeängel Rafael:

”Vi kommer i kärlek och ljus och vill förmedla hur otroligt viktigt det är att ta tid med sig själv i reflektion och återhämtning. Var mycket med er själv för att hitta den inre kraften och styrkan. Centrering av er själva är viktigt men även att lära känna er själva på djupare plan är av vikt. Ni kommer då få förståelse vad ni kommer ifrån och ni kommer också kunna ta in djupare kunskaper. Ni förvärvar saker och ting på ett djupare plan genom kontemplation men även genom att se saker mer från det inre. Lägg fokus på er själva inåt och sanningar kommer att träda fram. Förneka inte ert sanna ursprung utan bli en del av den och känn den kraften inom er själva. Vi änglar kommer också vara med på denna workshop som anordnas i arbete med mästare under Hallowen. Vi önskar att ni får en fördjupning i er själva men även få klarhet över allt som existerar. Avsätt tid till inre arbete och ni kommer snabbare få förståelser men även känna er delaktig i det arbete som pågår på högre plan. Energiomvandlingar sker just nu och frekvenshöjningar äger rum, att vara i det här kan vara tungt och jobbigt men ändå värdefullt för vidare utveckling. Vi änglar och mästare vill hjälpa er i detta arbete och underlätta för er så att processen blir smidigare. Ni bör också förstå känslan av att tillhöra en större helhet, vilket inte kan intellektualiseras. Ni bör bli förståelsen och sätta den kunskapen i ert inre och inte spekulera i att förstå då blir det mer att ni valsar omkring i en icke förståelse. Den kännande kroppen är viktigt för att få en djupare innebörd och även för att kunna använda den förståelsen i ert dagliga arbete, vilket är framtidens sätt att verka i. Meditera mycket och ni kan då finna större balans, det är även då det är enklare att komma i kontakt med oss så vi kan bistå i ert arbete där det är svårt och tungt. Healing kan vara ett viktigt komplement i detta arbete med er själva för att lösa upp energimässiga blockeringar men även för att frigöra illusioner som inte är giltiga på högre plan. Många av er kommer få en utökad förståelse och det gör att ni kommer att komma till ett annat plan med er själva, detta krävs för att även kunna integreras med de högre planen. Det är den resan ni är på väg till och vi kommer bli mer synligare för er så kära ni känn delaktigheten i detta och då kommer även befrielsen i ert inre”.

Med kärlek och ljus

Ärkeängel Rafael med de andra ärkeänglarna