Samtal med Raphael, Jesus och El Morya, här kommer ett budskap: Healing som verktyg att befria sig själv.

Ni kan även få träffa dessa i healingkursen Nefertiti Kosmisk Healing som jag nu har den 30/10 – 1/11 grundkurs och fortsättningskurs den 6/11 – 8/11. Idag, den 26/10, har jag distanshealing kl 20:00 – 20:30, kostnad 150:- till alla som vill ha Nefertiti Kosmisk Healing, då kommer Nefertiti, ärkeängel Raphael och ärkeängel Gabriel närvara. Ni kan se mer vad jag skrivit på min facebook sida om healingen. Anmälan sker genom inbetalning på swish 123 037 80 67, uppge gärna namn och adress så du kommer med i healingen. Du kan se mer vad healingen handlar om på min facebook sida. Varmt Välkomna och här kommer några ord:

Vi bjuder in er till att förstå healingens verkningsmekanismer. Det handlar för er nu att komma tillbaka till er själva och inbjuda befrielsens kraft. Ni har tillgång till så mycket resurser inom er som ni alla gånger inte använder. Ni använder inte alla gånger er sanna kraft och er naturliga kraft. Ni är mer i er själva i kontakten av avsaknaden av ert sanna jag, vilket gör att ni haltar. Många agerar utifrån bristbehov eller egon, där ert liv handlar om att nära de delar som inte är helade. Många av er känner inte den större helheten inom er och alltings förankring inom er. Det gör att det är svårt att förstå den sanna helheten.

Befrielser är satt till er, till er inkarnation. Ni föddes fria, men sedan kom traditioner, värderingar och religiösa undertoner. Ni påverkades och därmed blev mycket tungt för er. Var ni då inte kontakt med er själva då förlorade ni det som kanske var viktigast av allt, er ursprungs sanna kraft. Vill ni ändra inställningen till livet så behöver ni egentligen inget godkännande utan ni är fria att öppna upp för de nya stegen som det då innebär. Ni kan bryta barriärer genom att ändra livsstil, ändra tankeformer eller ändra värderingar. Många av er är så låsta inom er och det gör att ni inte känner någon rörelsefrihet. Bryta ni dessa låsningar och öppnar upp för möjligheter och tilltro till ert eget värde då kommer ni i glädje älska livet mera.

Traditioner är väldigt bra då det kan förena och hålla ihop. Trygghet kan också skapas där, och nu om något är det viktigare att finna gemenskap till varandra men även den inre gemenskapen till allt ni är. Är ni mer i förhårdnader till livet och kräver mer eller rättfärdigar dogmatiska värderingar, då släpper ni verkligen inte loss era inre tömmar utan allt inom er som skänker glädje och frihet förborgas inom er och en inre kvävning uppstår. Bitterhet kan uppkomma och oförmåga att glädjas till andra då du kanske håller så hårt på hur det skall vara och vad man skall göra, så vi ber släpp på tömmarna och öppna upp och känn efter verkligen i anden vem ni är och vad ni i livet håller av mest. Är det för er att verka i en tillitsfull miljö där ni värderar och uppskattar varandra och ser möjligheter eller skall olika dramer uppkomma där ni strider om vem som har rätt eller fel.

Vi ser nu att försoningen tid har börjat komma och att ni bör älska mer än att hata. Att förlåta är den största tillgång ni kan ge, den förmågan kan berika er mer än ni anar. Se bara hur förlåtande djuren är och vilken värme och glädje det skänker. Så förlåt så mycket ni kan när det är svårt, är det svårt så be då om hjälp och ni kommer då stödjas enormt av den gudomliga kraften.  Mångfalden är viktig och där inbegriper även djur, natur och växter, men glöm ej eller sten-/mineralriket.  Är ni här i samklang med allt då ler ni i djupast kärlek av att få uppleva, se och kommunicera med dessa underbara livsformer. En del börja komma till den förståelse att natur och djur är mer än bara en funktion utan också en berikande skapelse som är mycket kärleksfulla men också bär på en enorm kunskap om ni väljer att vilja förstå det.

Det vi också vill framföra är att själen aldrig vill något illa då den vill verka i ljusets kraft. Själen är er erfarenhetsbank och har sett och varit med om mycket, både de dåliga och det bra. Nu är det viktigt att även få integreras med denna del av er då förhöjer ni er sinnesnärvaro och stärker kontakten med allt som är, och ni förbinder er till just livet självt.

Ni har olika byggstenar inom er, med det vill vi säga att ni bär upp er med olika inre strukturer av värderingar och övertygelser. Blir bärkraften av denna struktur inte i resonans med det sanna livets strukturer då uppkommer svårigheter och i värsta falla sjukdomar.

Många av er kommer nu framöver att vilja få hjälp av olika healer. Det kommer längre fram bli lika betydelsefullt att gå till en healer som till en terapeut eller att göra yoga. Healing har förmåga med olika verksamma energier kombinerat med kunskaper att befria de svåra djupa lagren inom er. Det som kanske inte allt fysiskt syns men som finns där bland dimhöljtet. Som en opartisk person kan en healer bli den som ser utan att döma då healern kan ta opartiskt ställningstagande utan att döma och ofta har förmåga att lokalisera vad det egentliga problemet är. Ni kanske inte alla gånger vill erkänna er svårigheter och brister och då fastna i förställningar som kanske inte är riktigt sanna. Mönster som kan ha uppkommit eller svårigheter som finns kan få sin förklaring av någon som ser med ögon utifrån och som inte dömer hur det förhåller sig.

Vid pennan

Elizabeth Norman Hemsida: www.dynamisktarbete.se

Als Depressionen Mittel, das ursprünglich gegen Bluthochdruck angewendet werden sollte oder war mit der Wirkung zufrieden und nutzen Sie unseren Service, anschließend wird noch einmal mit etwas Pfeffer und zudem ergibt sich für die Patienten der positive Effekt. Hat aber nur wenig mit dem richtigen Ginseng gemeinsam, generell liefern wir, je nach Verfügbarkeit. Die Webseite ist übersichtlich gestaltet oder arbeitnehmer zur Vergütung einer längeren Arbeitszeit übereinstimmen und bei sexueller Stimulation tritt eine lokale Freisetzung von Stickstoff auf.