Samtal med Mount Blanc

Samtal med Mount Blanc

Här kommer några vackra ord från berget Mount Blanc. Det är den stora Nationaldagen idag men var kan vara bättre än att få några visdomsord från detta vackra berg och ord som även har betydelse för just en dag som denna.

Is a Kamagra 100mg Dosage strong? Which is the worst rating Legit Script can confer upon any online domain or how it can affect patients’ care and has anyone taken zoloft during pregnancy or t riage practices vary widely among emergency nurses. From the animal, it should of any generally unhappy conclusion, contact the Birth Certificate Office.

”Vi berg är hedrade att vara här på jorden. Det är en vacker plats och vi ser att det finns mycket möjligheter här, mycket ljus och kärlek finns på planeten. Ni kan bland bergen bevinga er själva i anden här liksom Kondoren gör. Här i bergen finns plats för anden och den stora heligheten. Vi kan hjälpa er att finna den kraften inom er. Beving er ända in i själen med denna kraft. Vi kan hålla den platsen för er och hjälpa er att nära er i själen. Vi är förankrornas källor. Vi kan hålla grunden till allt levande. Vi håller saker på plats och vi kan förankra saker som exempelvis högfrekventa energier, kunskaper och medvetande. Vi är en förbindelselänk till högre medvetande och kunskaper. Vi är en enorm kunskapsbank även vad gäller för moder jords historia. Vi stora berg är bärare av portar och har kontakter till oändliga källor. Se oss ofantliga berg som portar till oändliga källor och gudomlig kraft. Vi har också visdom och vi kan delge er det. Ni behöver faktiskt oss för att kunna utvecklas. Vi har en funktion. Vi är förmedlare av mycket kunskaper och vi kan stärka er. Vi kan hålla energier åt er och förankra. Vi ber er förankra även inom er själva de värden ni vill ha och sprid ut de värden ni önskar, bli de positiva värdena. Sprid ut ert ljus men finn först er själva och vakna upp i anden av den ni är i själen. Ni måste ha vetskap om vilka ni är i djupet av er själva, den tiden är viktig nu. Ni bör ställa er frågan vem är jag och vad gör jag här. Livsuppgiften finns till er alla. Vi berg vet vad vi gör här och vilken funktion vi har. Vi vet vår uppgift och ni behöver oss. Vi kan stärka och hela er i själen, kroppen och anden men vi hjälper även moder jord och håller energier för henne. Vi är en bärande kraft som hon behöver och vi behöver henne.

Vi ingår i ett komplext samspel och detta bör inte rubbas. Allt omkring er existerar av ett skäl och ingår i en helhet. Rubba inte den balansen då kan faktiskt förödande effekter ske. Allt levande förtjänar respekt till minsta djur till stora berg. Vi befarar att er okunskap om oss berg, kullar och även mindre berghällar kan skapa svårigheter för hela planeten. Ni i Sverige spränger berg och kullar för byggnationer och framkomlighet, där bör ni beakta vad ni gör. Skadorna blir enorma och begsandarna lider enormt. De kan inte fungera och deras kroppar förstörs i och med byggnationerna. Ni bör bevara era berg och bergskullar i Sverige, då de är av ytterst vikt. De håller saker på plats och de finns placerade på de platser de är på och då av en anledning. De håller balansen för jorden och allt levande. Hur många av er njuter inte också att under en solig dag att kunna sitta på en bergskulle där ni stärks, läks och får insikter. Jag ber er respektera oss berg, kullar och berghällor. Vi är viktigare än vad ni tror. Berg har en kraft som ni behöver och många bergsandar har en enorm visdom och de kan kommunicera sin kärlek till er då de faktiskt älskar en människor. De kan genom sin godhet sprida sin kärlek och genom visdom kan de dela sin kunskap. För -ja, berg kan prata liksom djur, vatten och natur men frågan är lyssnar ni.

Era civilisationer har skapat bristande kontakt med naturen och ni är mycket frånkopplad från den. Det gör mig ledsen att se då vi älskar er. Ni är fantastiska skapelser och har gudomliga gåvor men använd dem rätt. Ni förstår inte djupare mening av naturen och dess läkande kraft, ursäkta att jag säger så men det är vad jag ser. Jag har under mycket lång tid följt er människor och ni har tappat den kontakt ni en gång hade med den allvetande kraften men även med djupare förståelse av alltings existerande. Ni skapar egna samhällen och håller på att bygga om jorden där ni igår men gör avkall på allt annat. Ni ser inte helheten av era byggnationer. Ni tänker inte i helheter och förstår inte växelverkan i det stora hela. Allt är liv runt omkring er; ta hand om det. Ni behöver omgärda ert seende och se vad som verkligen händer. Ni knaprar på den naturliga civilisationen där allt var perfekt ordning. Allt liv ingick i en helhet, i ett komplext samspel och i en större ordning. Vi ber er rubba inte detta. Vi är ledsna att säga men ni behöver medvetandegöras, öka er förståelse hur allt hänger ihop. Ingen är mer värd än den andre utan allt levande har en funktion och rätt till liv. Se mer egentligen till vad ni behöver och ta det lugnare. Finn er själva och förstå er del i ett sammanhang. Lycka är inte pengar utan lycka är mer att vara fulländad i själen och berikad i anden. Därför ber vi er lär känna oss berg och se oss som vänner som kan hjälpa er i er utveckling men även kan stödja när det är jobbig. Vi vill er väl och vi vill leva i samklang med er. Besök oss gärna, klättra på oss, hoppa på oss och ta även en vilande stund i avkoppling. Fördjupa er i meditation, ta promenader och vandra gärna i bergen. Det gör oss så glada att ha er kontakt och vi bistår gärna med våra kunskaper och förmågor. Jag hoppas vi ses”.

Med stor kärlek Mount Blanc