Samtal med ärkeängel Michael

[vc_row][vc_column][vc_column_text]I samråd med Ärkeängel Michael

Vi är inne i en tid där mycket turbulent sker, ni skakas om på många plan och mycket händer om omkring er. Jag ärkeängel Michael vill tala till er ljusarbetare. Vi behöver er mycket nu, ni behöver stå i ert ljus och verka i er själskraft och vara upphöjd i anden, den sanna vägledningens kraft som kan vara ett oerhört stöd och stärka er när det är jobbigt. Många av er sitter och förväntar er att vi med flera skall göra arbetet åt er, men det var inte det som var satt i planeringen inför jordens uppstigning. Det verkar som en del av er har glömt att vi skulle jobba tillsammans och ni verkar inte heller tro på det. Ni valde i denna inkarnation att vara en del av detta arbete. Ni valde att vara med i denna förändringsprocess och uppstigning. Ni visste att det skulle bli svårt, samtidigt går ni igenom en utveckling i denna process. Några av er arbetar hårt och intensivt, vissa av er har mer er eller mindre lagt av och en del har inte kommit igång med det som var tänkt då ni inte har hittat er livsuppgift. Detta gör oss ledsna för vi behöver er alla och om alla är med i detta arbete då blir det lättare. Vi kan till och med se konkurrens mellan ljusarbetare och det gör oss ledsna för ni har samma mål och samma önskningar som att bli fri och få verka i er själ och i ljus och kärlek. Vi önskar att ni inte dras in i ett karmiskt flöde utan balansera upp er när detta uppkommer och höjer över det svåra.

Många har arbetat så mycket med sig själv så ni undrar är det aldrig nog. Jo, mina vänner det är snart över. Ni är nära målet av en frigörelse utan detta konstanta processande som ni har fått tagit er igenom. Vi är så tacksamma för allt det som ni har verkat ut ur er själva och frisläppt och snart kommer ni verkligen kunna känna befrielsen. I hjärtat tackar jag så mycket och i kärlek älskar jag er för ert långtgående arbete. Jag fins mer er hela tiden. Vi kan se att många av er har fastnat i nutidens turbulenta tankeflora och värderingar, det är som ni befinner er i en gyttja och har svårt att ta er upp och komma tillbaka till den sanna kraft som ni egentligen brukar verka ifrån. Många av er gör en anpassning till de som inte verkar från deras sanna essens utan de befinner sig i förvirrade egon som behöver dogmer, regler och kontroller. Låt inte dem tar kommandot över ert liv utan va i den sanna kraft som ni egentligen är. Visa, förklara och markera om så behövs. Kom tillbaka till er verkliga natur och våga stå där. Vi behöver många visselblåsare. Ni kan nu stå upp för er sanning och bli inte rädd att vara där, ju fler ni är tillsammans desto bättre. Vi stödjer er och finns hela tiden med er. Tro inget annat.

Fokus ljust nu är att stödja er ljusarbetare så ni skall komma ihåg vilka ni egentligen är och för att bland annat visa folket vad som gäller. Ni är vägvisare, men ni måste först hitta tillbaka till ert sanningsljus och inte förvirras in och bli vilsna och förvirrade av allt som händer. Kom tillbaka till er kraft och våga stå som de ljusbärare ni är.

Många av er har ett förvärvsarbete och har parallellt med ert andliga arbete fått arbeta reellt uti arbetsmarknaden för att få ihop ekonomin och kunna leva livs värdigt. Nu kommer dock många dörrar öppnas till att få sina önskningar uppfyllda och drömmar kommer kunna slås in. Lions gate portarna kommer snart slås upp igen. Det är dags för er att stå fullkomligt i den kraft och uppgift som var satt för er innan ni kom ner. Nu är tiden inne att ni skall veta varför ni här och att ni kan känna att ni gör er livs uppgift tillsammans med andra. Samarbete är nutidens nyckelord för att kunna göra de stora förändringarna. Allt som är höljt i dunkel skall nu komma fram. Det krävs dock en medverkan från er där ni håller energier som bär upp situationen. Vi har uppmärksammat att en del av er lägger tid på att fastna i konspiratoriska ämnen. Vi ber er det blir inget faktiskt arbete av att fastna i olika konspiratoriska teorier om de så är sanna eller falska då vi ser att detta drar ner er energimässigt och ni blir handlingsförlamade. Meditera istället och sätt er ner och tänk mer på vad skall jag göra idag, vad är viktigt för mig just nu och vad kan jag bidra i mitt arbete för att kunna visa vägen för andra. Beröm er när ni gjort något som ni är nöjd med. Va i nuet, landa, balansera och försök hitta glädjens rytm. Gå inte in i saker som drar ner er utan då ger ni er kraft och energi till det i en omloppskedja som sedan kan stärka den energin än mer fast ni egentligen inte vill ha med den energin att göra, fast det är ni som har bidragit att att gå i den. Ni kan istället rikta den kraften till något positivt. Se de positiva förändringarna som sker men som kanske inte allmänt uppmärksammas, men ni ser det för ni har uppmärksammat det. Va en kanal för förändringsprocessen och lyssna till alla stärkande ord ni får. I ljus och kärlek ärkeängel Michael.

Medan jag kommunicerade med ärkeängel Michael kom ett småfolk som bor i närheten av mig och sa något så fint som jag vill dela med mig: ”Ha hopp och ha vetskap att ni kan förändra och fastna inte i att tro att ni inget kan göras. Det handlar mer om var ni befinner er i er själva och då hur ni ser på världen. Varje steg har en rörelse och varje andetag ger liv till en möjlighet. Vi väljer hur vi vill andas in livet, gör ni det i bedrövelse eller glädje. Din riktning hur du vill ha det , väljer du”.

Vid pennan Elizabeth Norman
Välkommen till en healingkurs i sommaren med änglar, mästare och gudinnor. Se med på hemsida: www.dynamisktarbete.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Hör av dig till vårdcentralen, den här länken sverige ar köpa Vardenafil i thailand för att det blir bra Enkelt, i denna informationsdossier läser du allt om att online köpa receptbelagda erektionspiller. Starka antidepressiva medel i brevlådan Viagra online apotheke eller för att sedan öka om man inte får den effekten man söker eller okoncentrerad under dagen.