Psykotiska symtom

Hemsida4

Psykotiska symtom kan innebära att personen har vanföreställningar och hallucinationer, vilket är en del av personens tillvaro och kan i rädsla vara fragmenterad då denna inte har ett sammansatt och integrerat jag. Personen är med andra ord inte förankrad i sig själv utan i oro och rädsla kan olika idé uppfattningar ske. Det kan göra att de får olika former av kognitiva störningar och olika former av tankestörningar. Negativa symtom kan uppkomma som tillbakadragenhet, apatiskt förhållningssätt, glädjelöshet och en saknad av intresse för olika aktiviteter. Även olika former av beteendeavikelser kan förekomma som att personen pratar för sig själv eller undviker olika situationer och saker kan förekomma.