Psykoterapi

Jag bedriver psykoterapi utifrån en psykodynamisk och psykoanalytisk grund och jag har även skolning från kognitiv-, anknytnings- och affekt teori men även från objektrelationsteori. Det gör att mitt arbete är relativt allsidigt och att jag är öppen för flera olika former av metoder och teorier. I editeringsfönstret nedan kan du närmre se vilka former av terapier som erbjuds och vad dessa terapier innebär.