Psykosomatik

4349745888_686b048378

Psykosomatiska symtom kan tyda på svårigheter och oförmåga att sätta ord eller uttrycka känslor (alexitymi) där emotionella blockeringar uttrycks i kroppen genom fysiska sjukdomar och värkproblematik. Här kan även svårigheter finnas att vara lyhörd för kroppens signaler, vilket kan ge somatiska besvär. Psykosomatiska symtom kan vara uttryck för att inte kunna hantera en psykisk bearbetning eller kunna uttrycka det som behöver uttryckas. Det kan bero på inre frustrationer eller yttre påfrestningar. Därför är det viktigt i det terapeutiska arbetet att hjälpa personen att transformera om det kännbara i kroppen till känslor och psykiska händelser. Genom symboliseringsprocessen får personen även sätta ord och sortera sin känslovärld samt tillåtas uttrycka affekterna.