Psykodynamisk Psykoterapi

Hemsida30

Psykodynamiskt inriktad terapi innebär att du tillsammans med mig som terapeut utforskar anledning till dina svårigheter och ditt psykiska lidande. Här arbetar vi med nuvarande livssituation och tidigare händelser samt barndomsupplevelser. Successivt under samtalen kan även minnen aktiveras såväl positiva som negativa. I och med att du börjar prata om din livshistoria och en dialog börjar ske oss emellan kan en större medvetenhet bildas och insikt skapas. Parallellt med ökad förståelse kan även smärta väckas och successivt kan emotionella blockeringar frigöras. Det är då som läkning kommer tillstånd. Vidare kan vilja till förändring ske. Tillsammans med mig som terapeut stöds du därför att orka med att förändra din situation eller beteende om det bedöms nödvändigt. Kognitiva inslag är här vanligt. Psykoterapi brukar ofta innebär en längre tids kontakt och kontinuerligt; minst 1g/v och kan pågå 1 år till flera år. En session är 45-50 min. Jag vill här betona att människan är komplex liksom ens problem därav generaliserar jag aldrig. Du är unik.