Dynamiskt Arbete

Psykiska tillstånd

I editeringsfönstret till höger kommer jag kort redogöra några diagnostiska sjukdomar alternativt psykiska tillstånd som kan uppstå. Diagnoser är inte svar på orsak till psykiska tillstånd utan förklarar mer kriterier som skall vara uppfyllda för att en diagnos skall kunna ställas. Det kan även vara en viss hjälp och en ledstjärna för att få en bättre teoretisk förståelse. Olika tillstånd kan ha olika gradskillnad i svårigheter och på ett kontinuum kan en person ha lättare problem medan en annan person kan ha tyngre problem och uppfyller samtliga kriterier för berörd diagnos. Olika tillstånd kan dessutom vävas in i varandra och ibland kan även social problematik finnas med i bilden.

Exit mobile version