Personlig utveckling

I editeringsfönstret till höger beskriver jag vanliga begrepp som självkänsla, självförtroende, skam, skuld, avundsjuka och svartsjuka m.m. Trots allt är vi olika individer och vi ha olika styrkor och svagheter i oss, vilket just gör oss människor så intressanta. Att vi är olika är bara något positivt men när ens beteende eller mående blir ett lidande och man inte mår bra av hur man är och mår då kan behov av hjälp finnas. Det bästa är ändå om man kan uppnå bra självkänsla och bra självförtroende och att man kan hantera ev. negativa känslor på ett sunt sätt. Ibland kan man behöva ändra förhållningssätt till saker och ting och behöva bearbeta svårigheter för att just kunna ändra sig och då kunna hantera saker på ett annat sätt. Ett arbete som kan ta tid men som i belöning kan ge upphov till ett bättre mående och ett rikare liv.