Tvångssyndrom – OCD

Tvångssyndrom, OCD, innebär att individen känner ett inre tvång att tänka på ett visst sätt eller repetativt utföra handlingar på ett visst sätt och då under en längre tid. Kontrollbehov finns ofta och ångest kan uppstå om man inte genomför sina tvångshandlingar. Många gånger kan skam uppstå att man har denna typ av svårighet och man nämner det nog inte heller till någon då det skulle vara för utelämnande. Tvångshandlingar är ett rituellt beteende och kan vara ett sätt för att undvika att något hemskt skall inträffa. Vetenskapligt vet man inte orsak till tvångssyndrom men man kan se att det finns obalanser i nervbanor och att signalsubstansen serotenin spelar en viktig roll.