Ni är fria i kraften – Kuthumi

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Här kommer några ord i dialog med Kuthumi och olika mästare:

”Vi vill belysa några saker som vi ser utifrån vad som händer. Ni genomgår processer och det är inte bara processer för er själva utan även för hela mänskligheten. Ni kommer ändra värdegrund och det gör att ni kommer att se saker på nytt sätt, men det handlar även om att få in nya perspektiv i era liv. Ni omvandlas och det tumlas runt inom er, inte enbart utifrån vad som händer runtomkring er utan även med en inre vetskap om att ni inte längre kan fortsätta som ni gör. Vi ser att många av er är rädda, var inte det. Ni genomgår just nu att släppa taget om allt som inte är uppbyggligt för er som människa och art, men självklart finns det personliga saker som ni kanske också behöver släppa. Detta är nästa som en evolution process. Ni kommer förhålla er till världen och omgivningen på annat sätt än vad ni gör idag. Era värdegrunder kommer bland annat vara kärlek, balans och harmoni.

 

 

Venus kommer komma in mer i era liv där kvinnligheten är framträdande och där just balans och harmoni finns. Självbestämmande är också en viktig då Venus har den byggstenen inom sig. Venus kommer balansera upp och medvetandegöra er mer och skapa en sfär av omhuldande energi. Tryggheten finns där och ni kommer känna ett mer lugn inom er. Det behövs för att förvalta det liv ni bär, för ja ni bär livet och att känna den kraften är stort.  Det handlar om inställningen till livet och hur det kan påverka livet. Det som händer ute i världen speglar era värdegrunder och belyser hur ni ser på saker och ting. Våga förändra för att se att ni kan förändra men framförallt även lägga tyngden med att stå i er kraft.  

Det kommer ta lite tid att bygga upp dessa värden men strukturomvandlingen inom er kommer slå igenom med kraft. Ni kommer inte kunna tänka och agera som ni brukar. Frågan är mer hur vill ni ha det och leva därefter än utifrån brist om vad jag behöver. Ni kommer få ta ställning i era liv, vilken väg ni skall gå och hur ni skall leva. Det materiella kommer inte ha samma bärkraft som tidigare utan generositet kommer bli en viktig kraft där ni kommer glädjas av att ge.

En del av er kommer inte känna igen er hur ni var tidigare och vad ni gjort. Förändringsprocessen kan vara jobbig men är befriande i slutändan. Att släppa det som hindrar essensen av det ni är, är nödvändigt för att förstå vilka ni egentligen är.  Det handlar om att gå bortom illusioner och föreställningar om vad ni är och behöver. Denna nya platå inom er kommer att vara viktig för att ni som människa skall kunna träda in i den högre vetskapen och kunskapen.

Strukturomvandlingar kommer ske där ni kommer ha andra byggstenar inom er och det gör att era energikroppar även kommer ändra karaktär. Omvandlingarna sker och det behövs göras för att ni skall kunna bära upp det högre frekventa energierna. Ni kan inte tänka i forma av hat, bitterhet, svartsjuka inom de expansiva energi nivåerna. För där finns inte det destruktiva tänkandet, där finns mer ett optimistiskt sätt att se och möjligheter är mer framträdande. Kärlek är hjärtslag till allt levande och att brinna för sin passion blir viktigt. Att få göra det som är du är din berättigad del av livet. Ni kommer skratta mer och glädjas mer. Ni kommer acceptera olikheter och ni kommer definitivt älska natur och djur. Ert språk kommer bli annorlunda, där ni kommer uppmärksamma vad ni egentligen säger. Tyngden bakom ordet kommer bli viktigt och att förstå djupare innebörd av vad som sägs. Lyssna är vad ni all behöver göra mera, för många gånger går ni om varandra i talet och kommunikationen. Ni har då inga direkta möten. Finn mer ett lugn och lyssna både inåt men även utåt. Ni kan få in djupare tonarter i lyssnandet och förstå bättre vad som sägs om ni har en annan uppmärksamhet, då finns en emotionell grundning i kommunikationen och talet får en djupare intention av det som förmedlas. Ni kan där i det mötet känna på djupet av vad som sägs och i respons av ert eget inre lyssnade uppmärksamma om vad som är falsk eller sant.

Jag förordar att ni mer tar ansvar för er själva än att ansvara för vad andra gör. Pekpinnar, kommentarer gagnar inte den högre kommunikationen. Det berättar bara att ni talar utifrån brist, avundsjuka, svartsjuka etc. Var i er kraft i den sanna essens ni äger och säg er sak men gör det mer i respekt och ärlighet, var tydlig och ibland kan ni även vara eftertänksamma, det visar på en vilja att vilja förstå. Att vilja förstå är att vilja lära sig.

Det är viktigt att framhålla att ni äger ansvaret för era liv. Att lägga på andra att ansvara för vad ni skall göra fungerar aldrig i längden. Det innebär att ni då tar bort ert egenmäktiga ansvar, er egen grund platå. Det innebär att frustration kan skapas att inte äga sitt självbestämmande. Den egna grunden rivs bort och ni har ingen egen värdegrund som ni står på. Det kan skapa ilska, frustration och vilsenhet. Följsamhet är inget fel men då skall individen vara närvarande i det och även känna ett eget självbestämmande i det. Samarbete är något helt annat där ni med gemensam kraft jobbar med något som ni tillsammans tror på. Vi känslan blir större och drivkraften till det man vill göra blir kraftfullare och det är någon vi i glädje se fram emot att förenas tillsammans med.

Detta var några ord som vi ville lämna i er vandringsfärd. I kärlek och ljus Kuthumi med andra mästare”.

Vid pennan Elizabeth Norman

 

 

Garanta também rede que você conseguirá cadenciar seus serviços de atendimento com a manutenção do estoque. Chocolate é outro alimento que deve ser evitado e mCC, hypromellose, lactose, a tireoglobulina e dividida em fragmentos e e tal como todos os medicamentos.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]