Dynamiskt Arbete

Nefertiti Kosmisk Healing, Kanaliserat budskap från Nefertiti

Nefertiti Kosmisk Healing, Kanaliserat budskap från Nefertiti:

Inför kurs den 30/10 – 1/11 där jag på tidigare utskick skrivit fel datum. Det pågår i tre dagar och inte 4 dagar som jag skrivit tidigare. Här kommer också några ord från Nefertiti:

”I denna healing kurs som är om en vecka kommer jag balansera upp era chakrasystemet , det systemet är mer viktigare än vad kanske många vet. Endokrina systemet är sammanlänkad med chakra systemet, men chakrasystemen har ytterligare betydelse. Det är ett system som är sammankopplad med era olika system i den fysiska kroppen och i den eteriska strukturen, vilket är livs viktiga system. Vad detta handlar om kommer jag ta upp på kursen. Men i stora drag kommer jag frisätta de låsningar som kan finnas i era kanalsystem som är sammanlänkade med chakrasystemet och andra system.

Oftast kan igentäppt kanal eller låsningar göra att en trånghet eller läckage kan uppstå i systemen, vilket gör att man tappar kraft, har svårt att ta itu med saker och känner sig maktlös. Ni kan få svårt att fullborda saker som är viktigt för att skapa en ny början. Att ha fullbordat saker och ting är livsviktigt för att kunna öppna upp nya dörrar och för att känna en kompletthet i sitt inre. Uppstådda energi barriärer kan skapa domino effekter som även kan leda till yttre försvårade omständigheter och påverka er livs situation. Finns det inget inre flöde, finns det heller inget yttre flöde. Ni kan fastna i olika negativa flöden och kanske kommer ni inte ur upprepade mönster som inte är fruktbara.

Det inre livs- energi/flödet som är sammanlänkad med hjärtat är viktigt att det fungerar väl, inte bara för er hälsa utan även för att finna er livsväg som naturligt är satt inom er. Den inre vägledningen finns här och ni kan höra den hjälpande rösten om ni är renad här och avsätter tid för att lyssna på er själva. Den gudomliga energin behöver en öppen kanal och tillträde till ert hjärta för att kunna verka i er. Detta för att kunna vägleda er i de svårigheter som kan uppstå, därför är det bra att rena dessa system och er livskraft som kan då verka bättre.

Tillströmningen av de energier som inkommer kräver en viss inre balans och det är svårt att vara i balans om ni inte har uppnått en viss grad av rening inom er och fått ihop vissa saker inom er. Er historia bör bli satt, men även de svårigheter som ni kan ha bör bli helade. Vi är glada att få hjälpa er i det här. Jag kommer få hjälp med andra mästare och änglar i det här arbetet så varmt välkommen till Nefertiti Kosmisk Healing”.

Vid pennan Elizabeth Norman Hemsida: www.dynamisktarbete.se

Non prestarvi attenzione può portare a grave danno permanente o 4 E Sildenafil le donne e i bambini troppo. Le statistiche dimostrano che la disfunzione erettile giovanile è ampiamente diffusa nonostante se ne parli ben poco. Il Cialis Generico è il farmaco per la cura della disfunzione erettile prodotto dalla società farmaceutica Lilly, di restituire quindi un’intimità di coppia.

Exit mobile version