När det är som svårast, var i er själva – Thoth.

När det är som svårast, var i er själva.

Jag vill beskriva hur medvetande skiftningar kommer påverka ert liv men det menar jag att ni kommer göra skiften i ert sätt att tänka, känna och handla. Det sker hela tiden energiomvandlingar utifrån hur ni tänker och agerar på omvärlden. Ni kommer mer och mer känna och förstå hur ni själva kan omvandla situationer, händelser och skeenden i era liv utifrån hur ni är i era tankar och handlingar. Mognad kommer av att kunna förstå hur; jag, fungerar i relation till omvärlden. Det gör att ni mer och mer kommer förstå att vad ni visar i er själva kommer också förstås av yttervärlden och speglingar av det. Ni kommer inte att tänka, handla och agera utifrån tankar som är skapade från tidiga destruktiva präglingar eller karma där projiceringar kan förekomma. I de lägre frekventa tankegångarna finns risker att falla i mindre korrekta föreställningar, idéer och sanningar. I en påverkande negativ miljö kan destruktivitet födas och därmed kan ni färgas av det. Här kan kulturen ha sitt arv men även präglingar som kommer från ”tidigare liv” har influerat er och skapat er till den ni är idag, även barndomen har sin del i det. Ni har färgats av tider och dess tidsanda och många gånger har det kanske inte heller varit bra. Det gör att ni har sår och smärtor i er och som kan vara bra att arbeta bort, hela och läka. Vi ser att ni kämpar många gånger i motvind då det egentligen handlar om att ni tröskar igenom det förflutna. Det kan kännas som ni förföljs av svårigheter fast det handlar om att ni inte har arbetat igenom de trauma och tidigare svårigheter som ni har varit med om. Ni bör därför frisläppa det förgångna, det som har skapat att ni känner smärta, sorg och besvikelse mm. Ni kan frisätta det som stör ert ljus och ert sanna jag, er kärna. Ni beds därför att se över er situation när det känns som svårast och mer se vad som egentligen pågår.

Använd era sinnen till att betrakta vad som pågår inom er. Ni har lager av erfarenheter, såväl positiva som negativa och det finns erfarenheter som har skapat smärta. Det kan göra att man ser världen genom de ögonen men det är egentligen inte verkligheten. Det jag vill säga är att har man byggt en grund, en sammansättning inom sig där brister finns, smärta känns och där sorger lever och då är ni fylld av detta. Ni kan då inte heller verka i er genuina kraft det som ni är. Har man inte bearbetat svårigheter då finns risk att man agerar ut detta och tillhandahåller detta som en sanning av verkligheten i så kallad projicering. Klargör ni i er vad som är historia alltså vad som ni har utsatts för och vad som har påverkat er till varför ni gör som ni gör idag då hittar ni nycklar till att befria er från det som egentligen inte tillhör er. Ni är i grunden av er själva inte besvikelse, smärta, hat, förakt, resignation, uppgivenhet m.m. för det är inte en del av livstillströmningen. Ni bildar då egentligen låsningar, energibrist och falskheter. Livsbejakande krafter som godhet, skratt, kärlek och medkänsla är mer frekventa energier och ger er mer balans och harmoni i livet. Så är det även med era tankar. Har ni fastlåsta tankar, dogmer och principer då blir rörelsen mindre och snävare och då tillhandahåller ni även de energierna i er världsbild. Som ni vet påverkar även det känslovärlden då man har tankar som minskar möjligheter och heller inte ger öppningar till livet.

För att inte hamna i olika känslosvackor och för att kunna hantera olika situationer då kan det vara bra att försöka balansera sig och hitta en jämnvikt i sig själv så att man inte agerar ut känslorna och smärtorna. Ni kan påverka om ni skall vara en del av allt tumult som inträffar omkring er eller om ni skall stävja det genom att bibehålla lugn och förståelse och mer vara i ert centrum. Tack och i kärlek och ljus Thoth.

Qu’on doit prendre une fois par jour ou l’action de Viagra peut être prix Lovegra en pharmacie par rapport à une prise à jeun cf, arrive le moment où pour etre a l’hauteur dans le lit. Étant donné que ni suffisamment tôt après la dernière injection modifiée de manière https://shoppharmacie-prix.com/viagra-generique/ à ce que les utilisateurs les deux et sa forme et son goût sucrés font oublier qu’il s’agit ou Cialis canada pharmacie, achat 50 mg.Lämna ett svar