Kurser

Kurser i Nefertiti Kosmisk Healing®

En healingform som jag varmt kan rekommendera och som arbetar från de högre dimensionerna (grundare av metoden är Solkarina och som kursunderlag använder vi hennes bok: Nefertiti Kosmisk Healing). Du får här arbeta med änglar, mästare, gudinnor och galaktiska guider men även med din själsgrupp. 3 dagars healingkurs vid 3 tillfällen. Du får i kursen lära dig att frigöra dig från tunga (negativa) energier och annan påverkan. Healingen höjer också dina vibrationsnivåer och frigör blockeringar från olika dimensioner. Nefertiti Kosmiska Healing frigör även blockeringar från tidigare liv och ev svårigheter från nuvarande liv, vilket även påverkar oss hur vår riktning blir i framtida liv. Frisättande av entiteter, astral energi och att kanske vara fast i olika mönster samt i karma är också ett viktigt inslag att arbeta med i denna healingmetod, inte minst för att kunna transformeras till högre vibrationer. Varmt välkommen till en ljusfylld och kärleksfull kurs.

Grundkurs:        4/6 – 6/6 med start fredag och fortsättning lördag, söndag kl 10.00-17.00. Pris 3 500:-.

Mellansteg:        2/7 – 4/7  med start fredag, lördag, söndag kl 10.00 – 17:00. Pris 3 500:-

Lärarkurs:          23/7 – 25/7 med start  fredag, lördag, söndag kl 10:00 – 17:00. Pris 5 000:-

Kurserna kommer hållas i Stockholm.

Kursinnehåll- Nefertiti Kosmisk Healing