Krissamtal

Hemsida8Kris innebär att du har en reaktion på exempelvis en förlust eller ett trauma. Ett sorgearbete bör då ske. Jag finns mer som ett stöd och du tillåts att få sörja i den takt som behövs för att läkning skall kunna ske. Förhoppning är att du sedan genom våra samtal kan försonas med det som inträffat och kunna gå vidare i livet. Kontakten brukar här vara under en kortare period om inte andra djupliggande problem finns.