Korttidsterapi

Hemsida19Korttidsterapi innebär att vi tar reda på vad du vill arbeta med och fokuserar på det problemet. Oftast handlar det mer om här och nu situationer men visst kan sekvenser av tidigare händelser nämnas men inget längre djupliggande arbete sker. Vi vet här klart och tydligt vad vi skall arbeta med. Kognitiva inslag finns. Här kan det röra sig om 10-24 samtal.