Kabbalah

Jag har under ett par månader fått allmänna kunskaper  i Alkemi av Melchizedek och även varit i kontakt med alkemisterna Moses, Hermes och Tehuti. Nu fortsätter jag med Kabbalah, som också omnäms i Alkemi. Hedrande har jag nu fått en av Kabbalahs grundare som min inre hjälplärare och han har sagt att han kommer att delge en del av hans kunskaper i Kabbalah för att kunna utveckla mig bättre inom området. Kabbalah är en viktig del i den judiska mysticismen och ett religiöst filosofiskt system som gör anspråk till att förstå den gudomliga naturen och dess ordning.

Det kabbalistiska Livets träd (bild till höger från wikimedia: Medieval) är uppbyggd av 10 sfärer och det finns 22 vägar som förbinder sfärerna. Sfärerna kallas för sefiror och den invigde skall här genomgå processer av förändringar för att uppnå de tio sfärerna. Dessa sefiror finns i sin tur i 4 världar som är det andliga planet (idévärld), mentalplanet (en skapelsevärld), astralplanet (en formativ värld) och är en del av det fysiska kosmos (fysiska världen). För enkelhetens skull skulle man kunna säga att Livets träd kan användas som en guide/karta för personlig utveckling. Trädet finns i alla livets aspekter på alla nivåer och de invigde korresponderar i dessa olika sfärer. Det handlar bland annat om hur vi ser på världen och våra illusioner och föreställningar bakom det. Växelverkan existerar mellan de olika världarna och de interagerar och korresponderar med varandra. Uttrycket; så och på himlen så och på jorden –  vice versa, kan här verkligen gälla i Kabbalah. Jag kommer beskriva mer om denna judiska mysticism eller disciplin då detta bara är fragment för vad det egentligen handlar om.

Lämna ett svar