Integritet

Hemsida17Stark integritet innebär att du är uppriktig och ärlig mot dig själv och andra. Att du kan sätta gränser för din egen kapacitet och förmåga samt vara införstådd med dina fel och brister. Du har även en stabilitet i dig själv där du varken nedvärderar dig eller andra. Du ingjuter även respekt eftersom du helt enkelt är sann mot dig själv. Du vågar stå för den du är då du är i ditt eget centrum. En person som har integritet är aldrig gränsöverstigande eller tillåter andra invadera då tron på sig själv är naturlig. Många idag som är stressade och utbrända kan ha svag integritet. Även personer som varit utsatt för incest kan ha svårigheter med integritet då övergrepp innebär gränsöverskridande där den vuxne återkommande har visat brist på respekt för sitt barn.