Inkas energimedicin från Anderna

Inkas energimedicin från Anderna

Inkas energimedicin från Anderna – Inkatraditionens uttövare ser sig inte som schamaner utan som präster (Paqos). De är av uppfattning att man inte behöver gå i trance eller extas för att kunna se andra verkligheter. Det behövs inga droger eller andra substanser utan allt sker helt lugnt och fullt medvetet. Paqos i inkatraditionen använder sig ofta av en mesa, medicinknyte för att uttöva ett helande arbete eller med hjälp av en despachos (där cermonier sker i form av en mandala). De verkar i tre olika världar som den värld vi lever i och i övervärld samt i den inre världen som de även kan kalla skuggsidan. En inka präst är alltid kopplad till dessa världar och i sitt helande får han hjälp från bland annat förfäder, guider, lärare men även kraftdjur. Ljust nu håller jag på att utbilda mig inom medicinhjulet, vilket gör att jag erbjuder healing inom illuminationsprocessen. Detta är en healingmetod som bygger på inre resurser, på den medfödda förmåga kroppen har till att hitta tillbaka till hälsa, kreativitet och kraft. Vi jobbar med din ljusenergikropp där vi lösgör en emotionella kodning som handlar om negativa strukturer som du kan ha byggt upp av en anledning. Det kan handla om mönster som skapats från barndom eller andra upprepade teman.  Jag använder mig här av mesa och av hjälpandar för att utföra ett ett healingarbete tillsammans med dig. Varmt välkommen.