Healing

Healing

Jag har mångårig erfarenhet av flertal olika healing utbildningar och samtliga utbildningar har gett mig oerhört mycket. Jag ser inte den ena healing metoden vara bättre än den andra utan det handlar mer olika tekniker som helaren arbetar med samt hur man ser på sjukdomar och ohälsa. Det finns även en uppsjö av olika andliga medhjälpare som en healer kan arbeta med som exempelvis med änglar, mästare, gudinnor, natur väsen m.m.

Just nu erbjuder jag healing metoder som Nefertiti Kosmiska Healing, Kristall Healing och Atlantis Healing med Thoth. Själv har jag blivit mycket hjälpt av healing och jag kan även se att de som kommer för healing har fått stora positiva och energi höjande förändringar. Insikter och klarheter kan även ges till varför problem, svårigheter eller sjukdomar uppkommer. I vissa fall kan även ett inre arbete vara betydelsefullt för att kunna ändra på den yttre situationen. Behöver du hjälp med att hantera svåra situationer då kan verktyg ges för att utveckla ett nytt förhållningssätt.

Varmt välkommen till några av metoderna.