Teacher Maitreya: Förändringens tid

Maitreya: Förändringens tid

Våra vägledningssamtal genom denna kanal: Elizabeth kommer ge er möjlighet att förstå större sanningar och få svar utifrån de perspektiv vi besitter. Ni kommer om ni önskar få hjälp och vägledning i den konsultation vi ger. Ni behöver inte egentligen göra så mycket utan mer vara receptiv i lyssnandet. Stillhet är inträdesport till en högre förståelse och bärkraft till läkning av det som är svårt. Vi ser ert kämpande men ber er kämpa inte så mycket utan vi vill mer att ni släpper taget om det som är jobbigt och besvärligt. Gör ni det befriar ni er i varje stund av det som är obehövligt, då blir det mer lättnader än kamp och förtvivlan. För i sanning vet ni att det är rätt och det är det som bär er kraft att gå vidare. Sanningen är en bärkraft som kan bli ert ryggstöd om ni väljer att luta er mot det. Ärlighet inger en trygghet och kan bli en vilopaus i ert inre då ni blir rak och lätt i er kommunikation och då minskas ert huvudbry, för det är så det bara är. Lätt, enkelt utan komplicerande analyserade utan en rakhet i det som sägs. Förtydligande behövs inte här utan förståelsens infinner sig och det är en belysande kraft som inger vishetens kraft.  Välkomna till en stund med oss”. Maitreya tillsammans med lord El Morya, Jesus, Kuthumi, Buddha mfl.

 Vi välkomnar er till denna stund av tid och reflektion. Nu är det dags att hitta den inre monologen till ert hjärta. Var i din sanning och vägen kommer att utkristalliseras. Du är vägledd och kan få en ökad förståelse om du beträder de inre portarna till din väg. Ni växer nu mycket snabbt till högre plan och det kan innebära omställningar och omvandlingar där även besvärande omständigheter kan uppstå. Förändring behöver inte vara av ondo utan mer än känsla av att obekvämhet kan infinna sig men vi ser också era smärtsamma situationer. Ni behöver göra de förändringar som krävs för att hitta er genuina väg och nå de högre sanningarna i omvandlingen av ert inre. Du kanske behöver säga upp ditt jobb, flytta till en annan stad eller separera dig från den du lever tillsammans med. Detta kan bli en smärtsam resa men i det längre loppet en befrielse om det nu är menat att du skall göra så. Vi förstår smärta men ur det kan en renhet uppstå, en förnyelse kan ta form ur en smärtsam situation. Det som sker är att du behöver släppa taget om något och det gör ont, men det kan vara nödvändigt för att beträda de högre sanningarna och ibland kan livet ha sin mening i det. Att bryta en kunskap till förnyelse av någon annan kunskap kan bli försvårad om du ägt den tidigare sanningen. Att frisläppa här kan leda till motstånd om rädsla kan stiga upp i ditt inre. Rädsla kan bero på att du inte vågar stå i fram fronten till den nya eller att åtlöje kan bli en riskfaktor utifrån din tidigare ägda ståndpunkt du haft. Värderingar kan behövas ändras för att förstå större helheter.  Medvetenhet kan behövas ta form för att se i klarare ljus. Omvandlingsprocessen kan ta olika former, men en förnyelse sker ständigt. Det kan du även se i naturen. En larv har en inre drivkraft till sin förpuppning för att blomstra till en fjäril. Den förstår omvandlingsprocessen och är berikad av vad det innebär så våga ändra det som behövs för att komma i klarare ljus med dig själv.

 

 

Vid pennan: Elizabeth

Enligt Wikipedia står det följande om Maitreya: ”In Theosophy, Maitreya or Lord Maitreya is an advanced spiritual entity and high-ranking member of a hidden Spiritual Hierarchy, the Master of the Ancient Wisdom. According to Theosophical doctrine, one of the Hierarchy’s functions is to oversee the evolution of humankind; in accord with this function Maitreya is said to hold the Office of the World Teacher. Theosophical texts posit that the purpose of this Office is to facilitate the transfer of knowledge about the true constitution and workings of Existence to humankind”.