Exempel på helande

Exempel på hur jag healar

flowers-1086807_1920Jag kan här ge ett exempel på hur mitt arbete kan se ut. Det var när jag träffade en äldre man. Han förklarade sitt problem av att han notoriskt varit otrogen i flera av hans relationer och att han ofta flydde så fort det uppstod problem i en relation. Det framkom att han hade varit ett oönskat barn när han var liten och att hans styvmamma inte hade tyckt om honom och hon hade även ställt höga krav som han inte förmådde klara av. Här kände han ett mindervärde och han sökte ytliga bekräftelser genom att ha otrohetsaffärer. När vi healade detta var dock inte detta den enda orsaken till hans svårigheter. I flera tidigare liv hade han även haft svårigheter att kunna få de kvinnor som han funnit kärlek till. Orsaken till det var att han i flera liv hade blivit dödad för att han visat intresse för de kvinnor som han hade älskat. Detta p.g.a. att han varit av s.k. lägre börd. Det intressanta var att han just i detta liv, i en tidigare relation, ofta hade uttryck tyst för sig själv till denna kvinna; ”-att hon är för fin för mig och jag är inte egentligen värdig henne”. När man ser det ur detta perspektiv då är det faktiskt inte alls konstigt att han hade svårigheter att binda sig och att han höll en viss distans till kvinnor. Han hade övertygelse som att:”-Jag kan aldrig få den jag älskar. Jag kan bli dödad och då är det bättre att jag håller distansen”. Det fanns ytterligare några orsaker till varför han agerade som han gjorde och då jobbade vi självklart även igenom detta. Idag är han mycket lycklig i en relation då han känner sig mycket tryggare över sig själv.

Något som jag har märkt hos många som kommer till mig är att det ibland gör och säger saker som de inte riktigt kan förstå och som inte riktigt har relevans för det som de har varit med om i sitt liv. När detta sker är det ofta ett tecken på att det är ett tidigare liv inblandat. Om någon exempelvis är rädd för vatten men då personen ifråga aldrig har råkat ut för något farligt som har med vatten att göra då kan undran uppstå varför man egentligen är så rädd. Det verkar inte logiskt. Svaret kan då vara att man faktiskt i tidigare liv har drunknat och då blir allt helt plötsligt oerhört logiskt och en ev. tidigare självanklagelse kan upphöra.


meditation-1384758_1920Fler exempel på healande

I ett annat fall hade jag en kvinna som kom instormande i rummet och hon förklarade att en man skriver elaka meddelande till henne genom Facebook. Detta bryter ner hennes psykiskt, förklarade kvinnan, och det måste bli ett stopp på det här. Kvinnan var livrädd och hon förklarade att det framkommer inget konkret i text när denna man skriver på Facebook. Andra kan inte förstå det underliggande som han säger i text utan det berör dem emellan och det är elaka saker som han insinuerar, menade kvinnan. Som terapeut förstår jag att det måste finnas en sanning i det hon säger även om det kan tyckas absurt. Jag förstod att det måste finnas en anledning till att hon upplever det så här. När vi tittade närmre framkom det att hon haft en slags relation till denna man i ett tidigare liv (kan ha varit förmyndare) och att han hade haft oerhörd koll på henne. Hon hade varit hårt hållen som kvinna och inget kunde hållas hemligt för denna man då han faktiskt kunde få information om henne genom omvägar, speciellt då både hon och han rörde sig i hovets kretsar. Hon var så instängd och fastlåst, precis som idag. När hon väl träffade denna man i detta liv triggades allt igång som de haft dem emellan och hon upplevde allt igen då hon inte bearbetat det som hänt tidigare. I kombination med detta hade hon ytterligare ett trauma som kom av den skräck hon kände och det var egentligen inte relaterat till denna man som jag först trodde utan det var relaterat till ytterligare ett annat liv. Hon hade levt ett krigsliv där det hade förekommit oerhörda blodbad. Hon hade en enorm skuld för detta liv som tärde henne p.g.a av allt tidigare dödande. En vecka efter behandling förklarade hon att hon kände sig betydligt bättre och hon kunde uppleva ett lugn inom sig, vilket gjorde att hon kände sig betydligt mindre rädd. Dock fanns det fortfarande saker att arbeta med.

Jag har även jobbat med olika fysiska sjukdomar och sett bra resultat av att arbeta med det. Jag hade bland annat en  man som kom och beskrev att han hade smärtor i ögonen och att det rann från ögonen. Han hade varit hos flera läkare men de kunde inte råda bot på problemet. Det visade sig att han levde ut ett tidigare trauma som var mycket traumatiskt. Efter att healing blev gjord har han aldrig haft problem med ögonen igen.

En annan kvinna berättade att hennes hår började växa ut igen efter att vi gjort några behandlingar då hon har varit hårlös i flera år. Ytterligare en person beskrev att hennes magsmärtor var borta efter endast en behandling. Således ser jag många förändringar hos de som går på healing behandlingar och de får också ett betydligt bättre mående men även en större förståelse till varför de råkar ut för olika sjukdomar eller situationer som de gör. Detta klargörande är oerhört befriande och en del återkommande kunder ser healingen som en personlig utvecklingsprocess där de jobbar med olika skiftande saker som händer i deras liv. Personligen ser jag det som att personen tar ansvar för sitt liv och för det som händer dem då det vill förstå och jobba med olika saker, något som är oerhört glädjande för den som jobbar som healer.