Depression

5669896974_fe07aba466_o

Depressiva tillstånd kan bero på återhållsamma och nertryckta känslor som ex.vis ilska och sorg. Svårigheter att här kunna uttrycka sina egna behov och önskningar kan finnas. Några tecken på depression kan vara viktnedgång eller viktuppgång, sömnstörningar och minskad tanke- och koncentrationsförmåga. Därtill minskat intresse för, eller minskad glädje av, aktiviteter under större delen av dagen. Känslor av värdelöshet kan existera och överdrivenhet eller obefogade skuldkänslor kan fylla tillvaron. Svaghetskänsla eller brist på energi leder ofta till ledsamhet, vilket kan göra att tankar på döden finns både i form av självmordstankar eller självmordsplaner. I värst fall kan ens psykiska lidande vara av den dignitet då självmordsförsök blir ett faktum och inläggning på psykiatrisk klinik är nödvändigt.