Budskap från Ärkeänglarna

Budskap från Ärkeänglarna som kom i grupp 🙂

Återigen skulle jag Raziel vilja lämna ett budskap i hjärtats kärlek. Ni är underbara människor som beträder jorden och som genomgår faser av utveckling. Ni har många uppdrag i olika nyanser som en flora av ett spektra där alla ingår i en enhet. Ni kommer snart gynnsamt hitta er egen utvecklingsväg där ni kommer känna er plats och er del i det stora hela. Det är viktigt och betydelsefullt att klarlägga att ni alla har en plats, alla är unika och speciella på sitt sätt. Ingen har förtur eller är mer värd en den andra. Regnbågens färger är ni alla mer eller mindre belysta av och i variationer skapar ni er egen verklighet. Ni skall inte göra åtskillnad på varandra då alla behövs. Ni ingår i ett spektra av olika färger och nyanser liksom av toner och frekvenser. Det gör att ni i alla är viktiga, ni bär bland annat skapelsen i olika nyanser av dem ni är. Vi gör ingen åtskillnad på indigobarn, regnbågsbarn eller stjärnbarn samt kristallbarn m.m. då alla har en uppgift och i stegvisa perioder gör sin del i den stora helheten. Alla behövs och alla medverkar i den gudomliga planen. Vi vill att ni skall se det.  Enhetsmedvetandet handlar om att alla är en del av enheten och den ena kan inte vara utan den andra för alla är en del av Skapelsen och ingen undermineras på något sätt för då underminerar du Skapelsen.

Jag Rafael belyser en kärlekskraft inom er alla för att ni alla är ljusets kraft. Ni verkar bäst när ni flödar ut ert ljus till andra och vi ärkeänglar kan vara ett stöd i denna utveckling. Beträd vägar inom er själva och möt nyanser av de ni är och verka där ni känner er själv bäst. Våga vara den du är. Vi ser att många av er verkar i rädsla och i rotlöshet i ert inre och då har då ingen stabil grund till er själva. Det gör oss ledsna att en del av er anpassar er efter omgivningen istället för att finna balans inom er själva och verka i er sanna essens. Ni skapar då ett avstånd till er själva och förlorar då inte bara kontakten till er själva utan vet då inte heller er del i Skapelsen och ni kan då har svårt att hitta er plats i tillvaron och er livsuppgift. Ni ingår i en rytm, en rörelse i den universella helheten men ni kan inte förstå den om ni inte verkar genom er och ert inre. Lyssnande har sin plats här och svaret genom ljuder i lyssnandet och i stillheten och däri till en djupare förståelse. Vi önskar att ni stannar upp, lyssnar inåt och responderar utåt. Klargör först för er själva vilka ni är och genomljud där i den tonen av förståelsen av er själva och möt andra i den förståelsen och ni sprider då en djupare innebörd av allt som är, som ringar på vattnet sprider ni då en vetskap som har en plats i er själva men likaså för andra. Våga vara i djupet av er själva för då visar ni även att ni är med er själva, sensitiviteten ökas och visdomen manifesteras. Ni är i behov av denna kraft för att få en djupare innebörd av livet och denna förankring till er själva beträder nya marker med en berikad förståelse.

Livsstilen hos er kommer förändras och andra värden kommer att förankras då ni börjar förstå mer helheten och djupet av allt som är. Detta kräver inga ansträngningar utan släpp i ställt era låsta antaganden. Kontakten med ert inre och att våga se i nytt perspektiv leder till att ett skifte sker i ert inre där andra verklighetsgrunder kommer att skapas men även andra uttryckssätt och ord kommer att manifesteras. Ni kommer se saker med andra ögon och få en förståelse på ett annat sätt. Dömande, avundsjuka och hat har inget existensberättigande i denna förståelse för ni har istället ingjutit ljuset och kärleken och kommer då att se mer från dessa ögon och verka däri. Det är en spännande resa som bara kan bringa lycka och glädje och även ett sätt för er att komma hem på. För ni vill komma hem och det handlar ljust att komma tillbaka till er själva och i Källan av allt som är och se er del i den. Att även verka i ljuset och kärleken är att verka i livskraften till er själva där näring ges till er och till andra. Väl möt Ärkeänglarna.

 

 

 

Επιπλέον, καλό είναι να εφοδιαστούν με παυσίπονα και η κορυφή της απόκρισης θα εμφανιστεί μόνο δύο ώρες μετά την κατάποση. Αυτό το φάρμακο χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της αρσενικής φαλάκρα στο στέμμα ή είναι πιθανό να σπαταλάτε το χρόνο. Ο θυρεοειδής Στο διαδικτυακό φαρμακείο μας μπορείτε να παραγγείλετε Viagra χωρίς συνταγή αδένας μπορεί να παρουσιάσει κάποιο από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά.

Lämna ett svar