Bipolär & manodepressivitet

2951764038_d83a57bdbc_z

Bipolär och manodepressivitet innebär att individen under en period faller in i ett maniskt tillstånd av förhöjd självkänsla där eufori hägrar. De upplever att allt är möjligt och kan i spontanitet göra sexuella felsteg eller rejäla inköp som resulterar i ekonomiska svårigheter. Maniska personer kan även bli lättdistraherade och de kan prata mer än vanligt innebärande att de har svårt för att vara tysta. Även minskad sömn kan fylla dygnen och det kan kännas som tankarna rusar iväg. Efter en period faller dock personen ner i en djup depression.