Avundsjuka

Hemsida7Vid avundsjuka angriper den avundsjuke sin egen självkänsla och signalerar till andra att den inte är tillfreds med sig själv. Det är framförallt vid en annan persons begåvningar, utseende eller vid ägodelar som avundsjukan aktiveras. Missunnsamhet framträds och personen är inte speciellt välvilliga till den andres framgångar. Den avundsjuke känner sig underlägsen och fångade i en bristsituation där mindervärdeskänsla uppstår. Jämförelse sker med den andre p.g.a. att personen känner sig åsidosatt även om personen inte är det. Här kan känsla av egenvärde vara låg. Orättvisa och missnöje existerar och många gånger blir den avundsjuke hämndbenägen genom att visa skadeglädje. En del personer kan bli själviska i sin avundsamhet. I och med att de vill ha mer av livet blir de våldsamt avundsjuka då de uppfattar andras framgång som privilegierade. Osäkerhet och otillfredsställelse är vanliga emotioner. Detta trots att personen som väckt avund kan ha skapat något med stor möda, vilken den avundsjuke inte vill se utan endast ser resultatet och inte vägen dit. Viktigt att betona är att avunden kan väcka skuldkänslor inte bara för den som känner avund utan även för den som väcker avund.