Avund

hemsida10Avund kan sägas vara sökandet efter det genuina självet som kan hjälpa oss att reglera vår självbild eller identitet. I och med avund tvingas vi ställa oss frågan vad vi vill göra med våra liv och hur mycket vi vill förverkliga oss själva. Många gånger nöjer sig personen som har denna typ av svårighet att mer eller mindre trycka ner sig själv, vilket gör att individen förringar sig själv och sina möjligheter. Detta är synd då personen skulle kunna förverkliga mycket av det som denna önskar. Avund kan därför sägas hjälpa till att väcka önskan till självförverkligande. Därför är det inte fel att känna avund så länge personen inte behärskas av den.

En person som väcker den andres avund har aktiverat något hos den avundsjuke som i sin tur bör förstå att hon eller han har sidor som hon behöver utveckla. Detta för att få en djupare förståelse av sig själv. Om hon accepterar sig själv och hon har förmåga att älska sig själv desto bättre ser hon sina begränsningar och kan förlika sig med dessa, därmed hanterar hon avunden bättre.

Avund är en känsla som kan vara sammansatt eller undertryckt av andra affekter eller emotioner som exempelvis ilska, sorg och hat. Genom att undertrycka känslor och bli avundsjuk finns möjligheter att personen använder en mängd försvarsstrategier. Detta kan ske genom att ge anspråk på att vara värd all uppmärksamhet eller genom att hämndlystet såra eller nedvärdera andra. Den avundsjuke stabiliserar då sin egen självkänsla. Ytterligare försvarsstrategi kan vara att inte visa avund utan förneka den och då möta den andres prestation som alldagligt eller betydelselös. Många gånger finns det bakom avunden tron på att inte vara tillräckligt värdefull och vara värd att bli omtyckt eller älskad. Personen tror att hon inte får vara sig själv och oförmåga till att acceptera sig själv finns. Detta leder till bristande självständighet, vilket gör att hon eller han ofta jämför sig med andra där en rädsla finns att andra är bättre och mer framgångsrika.