Borderleine personligheter

Hemsida38

Borderline personligheter, även kallad emotionell instabil personlighet, uppvisar ofta destruktiva utspel och destruktiva självskadebeteende. Ser ofta andra personer och händelser i svart och vit, vilket speglar svårigheter att integrera och förstå att en och samma människa har både bra och dåliga sidor. Även bristande mentaliseringsförmåga hägrar tillvaron vid borderline tillstånd. De är instabila i sin självbild och identitetskänsla och kan lätt bli impulsiva som kan leda till destruktiva beteenden som sexuell äventyrlighet, drogmissbruk, hetsätning och slösaktighet. Affektlabilitet uttrycks genom att reagera med förändrad sinnesstämning. De kan i perioder gå ner i nedstämdhet, få ångest och bli irritabla. Borderline personligheter upplever ofta tomhetskänslor för att sedan agera ut genom aggressiva impulser.