Att verka i enighet

Att verka i enighet

I mitt healingarbete kommer jag mycket i kontakt med änglar, mästare och gudinnor. Det är omfattande arbete som sker just nu från mikro till makronivå, och tvärtom.  Det handlar inte bara om att jag gör arbete med klienter utan jag själv genomgår även processer som många andra gör. Just nu i några dagar kommer jag ha intensivt arbete med Odin och Moses men även med mina galaktiska guider. Det är tungt då de verkligen ”bryter” ner en och omvandlingar sker på ett mycket intensivt sätt, men när det känns som svårast då finns de trots allt där till 100 procent och jag ser även ärkeänglarna som ständigt är med mig, ibland får jag nästan en känsla av att de håller dygnet runt vak och det om något är ju imponerande J. Det värsta för mig har inte varit processen i sig utan det är det att man aldrig kan få riktig ro att processa på ett lugnt sätt i och med att man även har en fysisk verklighet. Det gäller här att hitta jämvikt med sitt yttre arbete och sitt inre, något som kan vara nog så utmanande men som jag ändå vill fortsätta med. För trots allt så tycker jag mycket om mitt arbete som healer och konsult och jag har haft många fina möten med olika klienter och personligheter.

Det som jag dock idag vill ta upp är bland annat att jag kan se att många som hållit på en längre tid med healingarbete med sig själv är mycket trötta och många gånger har jag fått frågan; hur länge till skall dessa processer fortgå? Känslan kan vara som om det aldrig lossnar eller att man är fast i ett tröskverk. För vissa går det bättre medan det för andra kan vara motigt, ibland kan man kanske känna sorg, förtvivlan eller ilska för att sedan uppleva tilltro, hopp och möjligheter. Processerna är så individuella och mycket händer i var och en och det gör att det kan bli känslomässiga men även fysiska om kullkastningar. En del kan må så dåligt så de får självmordstankar, eller att de känner som om de snart håller på att bli galna. Utanförskap och ensamhet kan också vara andra känslor eller tillstånd som uppkommer.  Jag kan verkligen förstå allt det som händer och varje känsla skall mötas med respekt. Det jag dock vill säga är att jag ber er att inte ge upp, det kommer bli mer öppningar framöver och det kommer till och med inträffa många genombrott för många av er. Den nya tiden kommer. Många har blockeringar och fastlåsningar och tidigare har vi kunnat trycka ner det som vi kanske inte velat se men nu kommer det bli betydligt svårare. Det undermedvetna i oss kommer bli mer medvetet för att sedan integreras. Sår, smärtor och kanske till och med en del av ens vansinne kommer att läkas, helas och integreras. Healing som nu sker över hela världen är så mycket mer omfattande än då jag började för 20 år sedan. Vid den tiden tog man en bit i taget och vi jobbade mycket linjärt på 3d nivå med healingen. Nu är arbetet så mycket mer gediget och mycket mer omfattande arbete sker. Det handlar inte bara om att hela barndomen utan nu skall även tidigare och parallell liv helas. Därtill skall delpersonligheter/delsidor helas och integreras samt att medvetande nivå kommer att höjas. Healingarbetet är komplexare och arbetat sker idag mer multidimensionellt. Jag känner även att många ljusvarelser som hjälper oss är mycket närmre oss idag och det är betydligt enklare att få budskap vid denna tid än för 2o år sedan. Sammansättningar av dimensioner kommer ändras och vår verklighetsuppfattning kommer att bli något annorlunda. Ego kommer att bytas ner och skuggsidor kommer belysas och allt i detta sker i integration, omvandling, transformation och så mycket mer. Har du existenser från andra stjärnsystem och galaxer samt universa så skall även det helas och integreras. Vår olika kroppar kommer också förändras och vi kommer verka i andra energisystem än vi gjort tidigare. Idag verkar många utifrån sin personlighet men kan ha förlorat kontakten med sitt högre jag eller sin själs essens. Detta kommer inte bli möjligt längre fram i och med att vi skall verka i sanning och ljus och då behöver bland annat själen integreras i personligheten för att vi skall kunna verka i sann essens. Kopplingen till det kollektiva medvetandet kommer inte vara den styrande påverkanskraften utan vi skall vara mer i kontakt med enhetsmedvetandet. Detta gör att vi genomgår ofantlig stor process så ja, om det så skulle ta en livstid så är det egentligen inte mer än ett ögonkast av allt som vi från tidigare existenser varit med om. Därav ber jag er; håll ut och tillsammans i enighet och i samförstånd är vi snart där. Ni är så starka som går igenom detta och ni alla är viktiga och har en plats i allt detta. Ni behövs och ingen är mer förmer än den andra. Det handlar inte heller om att komma först utan vi gör detta tillsammans och samtidigt. Vi behöver varandra mer än någonsin nu då mycket tumult äger rum, inte bara inom oss utan även till det yttre, så i enighet hoppas jag att vi kan verka i ljus och kärlek. Elizabeth

Hemsida: www.dynamisktarbete.se