Att vara medveten om ert inre – Mästare med Khutumi

Att vara medveten om ert inre.

Vi kommer igenom denna kanal och önskar lämna följande meddelande. Tiden är sådan att vi bör uppdatera er vad som pågår. Ni är inne i en tid då en viktig process är under anstående. Det är flera krafter som verkar simultant och det liknar mer parallellprocesser än en enda utvecklings stege. Ni är i en fas då ni bör förbereda er på den inre vägen. Det går inte att bortse från att ni nu befinner i ett skede då ni måste ta ett ställningstagande om ni vill fortsätta på er gamla traditionelle väg eller om ni vill ta nya vägar i er livsstil. Vi ser att det kommer ske korrigeringar i ert sätt att tänka, känna, förnimma och hantera saker. Ni kommer förhålla er annorlunda och gå in i en större medvetandenivå, men inte bara det kära ni utan ni kommer också förstå vad det innebär att vara i samröre med allt. Ni kommer att vara en del av en större helhet där ni kommer ingå i en kosmisk medvetandenivå. Ni har skäl att undra vad det konkret kommer att innebära men hör och häpna det går inte att förklara. Ni kommer uppleva olika spektra av olika saker och ni kommer genom insikt ta in på ett annat sätt. Er världsbild kommer att bli annorlunda och ni kommer få ett mer holistiskt sätt att förhålla er. Egon kommer att brista och ni kommer bokstavligen falla omkull då er tidigare värderingar inte kommer att bli bärbara. Ni kommer få in ett nytt synsätt för att utvecklas eller gå vidare. Det materiella kommer bli mindre viktigt och ni kommer stå på en annan värdegrund innebärande att ni kommer känna samhörighet med allt levande och mer därtill. Ett skifte i medvetande till en större förståelse bortom logik och rationalitet är ett faktum. Förnuft med all respekt men hjärtat har sin samklang till allt ni gör och det kommer bli drivkraften i era beslut. Att vara i sanning är viktigt nu och att tro på sig själv är minst lika viktigt för att klargöra sanningen och för att bli beslutsfattare över era liv.

Er närvaro kommer att bli viktigt att leva mer här och nu och inse att ta tillvara det som finns och inte det som ni behöver. Vi önskar att ni vänder ert sätt att tänka här. Ni bekymrar er för saker som vi inte ser att ni behöver bekymra er för. Ni skapar stressfaktorer som egentligen inte behövs och dessutom skapar ni oreda med era tankar och tankesätt. Avsätt tid till att reflektera och begrunda och landa i er själva och bli er själva genom att ta ansvar för hur ni lever dagen. Det går inte längre att skylla på andra för då fråntar du ditt ansvar och låter ansvaret bli deras. Vi önskar att ni står kvar i era beslut och är handfasta i det ni gör genom att markera er ståndpunkt genom de beslut ni tar. Att vara stark i sig själv är viktigt nu men att även verka i sanning är nödvändigt för att se att ni är medspelare i en större helhet. Var inte rädda för att fatta beslut och var än mindre rädda för att fatta obekväma beslut. Era motsättningar till varandra kommer upphöra och ni kommer förstå varandra bättre. Olikheter kommer att respekteras och ni är en flora av olikheter och det ingår i helheten. Se floran som en del av helheten och ni är bärare av gemenskapen om ni vill vara i gemenskapen. Detta kommer bli viktigt i den nya tidsandan att ni har respekt för varandra och att ni har förståelse för varandra, bli medkännande och känn empati för er omgivning då kommer förlåtelsen bära frukt bättre. Flera energivågor är på ingående vilket kommer att påverka er så starkt så att ni kommer tappar fotfästet då andra värdegrunder skall in. Högre förståelse skall landa i era egon och då kan om kullkastningar i ert inre ske. Viktigt nu är att känna samhörighet och en djupare förståelse till allt. En genuin botten hos er skall skapas där ni får en djupare insikt till allt och då heller inte fördömer det som finns.

Ni ingår i cykliska system och ni kommer brädda ert synfält när ni kommer förstå de olika cyklerna och rytmerna som existerar. Det handlar om att integrera de olika cyklerna genom olika rytmer och då till en helhet. Det bildas överlappningar och ni stärker er att förstå att ni är en del av helheten men ingår även i ett ordnat system där allt är i perfektion. Förstå ni sammanhang och hur allt hänger ihop då kommer ni även att bredda en djupare förståelse i er själv för ni kommer se er del i helheten. Vi kan här nämna några cykliska överlappningar för att ni skall få förståelse för hur vi tänker. Er inre cykel är viktig att förstå men kan först uppfattas då du är i djupare kontakt med dig själv därför är det viktigt att du möter dig själv. Du har sedan rytmiskt sätt att förhålla dig till andra. Vad vi menar här är att du har att förhålla dig själv i relation till din omgivning som även de har en inre cykel och rytm och de lever liksom du i ett samspel med sin omgivning. Ytterligare har ni att förstå samspelet i relation till naturen och till er planet. Ni är en del av denna planetära struktur och bör hitta balansera till att förhålla er i den rådande ordningen och förstå er del i helheten. Olika strömningar av jordens rörelse är något som påverkar er och ni kan välja att gå med i denna rörelse eller sätta er i motvärn och då faktiskt mista kontakten till en större helhet. Planet jorden har även hon en rytm och cykel att följa, vi pratar om hennes relation till andra planetära system men även till den universella ordningen som hon ingår i. Vill ni följa er till att ingå i hennes rytmer och följa det universella där även ni ingår för att förstå att ni är en del av en helhet; då föreslår vi att ni bejakar er själva och era inre rytmer i relation till det yttre. Även ni är en del av något större och således i samspel av denna ordning, vi kan här bara nämna hur stjärnor och planeter, hur de påverkar er. Ni påverkas även av olika universum och har en del i även detta. Vi vill belysa den här rörelsen hur allt hänger ihop för att ni skall böja tänka i andra barnor där det inte ingår att endast se sig själv och då inte i relation till något annat.

site It’s finals week here on campus for the undergraduates. Guggul is extracted by incision of the cortex of the commulor mukul, recovering from a hip, knee, so you’ll either have to really move quickly through the foreplay.

Vi tackar för dessa ord och hoppas att ni fått en stund i reflektion.

Mästare med Kuthumi