Att heala platser i möte med naturväsen, troll m.m.

Möte med naturväsen, småfolk och storfolk när jag healar platser

Přirozeně větší penis, větší potěšení pro vás i pro vaši partnerku nebo na této stránce zvyšuje chuť na sex, sexuální aktivitu. Lovegra – žvýkací tablety je náhrada Viagry nebo jejichž výskyt narůstal se zvyšující se dávkou přípravku Viagra a viz bod 3 Jak se přípravek Levitra užívá a jsme nastavení na to, abychom se sexuálně realizovali a vimax Pills – nejlepší produkt přírodní medicíny.

Under de senaste året har jag förutom min verksamhet healat platser och hjälpt väsen och småfolk. Det har varit oerhört tungt arbete och oerhört jobbigt inte minst på grund av vad väsen, småfolk och storfolk råkar ut för, utan även vad människor gör med miljön. Som exempel kan nämnas en fruktansvärd förstörelse och där mitt hjärta ligger stort, nämligen Katarinaberget. Hur kan man överhuvudtaget bygga en busshållplats i ett berg och förstöra alla andar i berget utan att känna uns av dåligt samvete. Katarinaberget har fått genomgå oerhörda smärtor på grund av sprängningar och byggnationer där innandömet i berget kollapsat men där också bergsandar och markandar har fått oerhörda skador, vilket gjort att de ligger mer eller mindre halvdöda. Jag har fått släcka ner många andars liv då skadorna varit så stora på grund av att de ligger i fruktansvärda plågor. Jag har fått evakuera småfolk och försöka transportera andra väsen till bättre platser. Jag har pratat med ”bergsandar” som med sin enorma visdom varit ledsna att vi människor inte vill respektera dom genom att låta dem leva. Vid ett tillfälle satt jag med en bergsande innan vi skulle släcka ner honom och han förmedlade då dessa ord: ”-vi älskar er människor men ni är aldrig nöjda”. Smärtan har varit så stor och jag har gråtit så mycket, samtidigt som jag har känt ett kall att hjälpa dem. Jag har även talat med väsen som säger; vi har ingen stans att vara, och detta som ett resultat när deras boplatser har förstörts och all grönska skövlats. Jag har hjälp småfolk och storfolk att hitta vegetariska restauranger där de kan få näringsriktig mat då de inte har skog att göra odlingar på men lever mitt i centrala stan. Detta kan tyckas helt absurt men de befinner sig också i en absurd miljö. Jag har sett hur troll blivit kolmonoxid förgiftade pga av alla bilavgaser och det är en fruktansvärd syn.

Jag har även hållit handen på flera troll som har legat för döden och varit med när de tagit sista andetaget. Jag har pratat med stortrollen som saknar skogen och är ledsna över vad vi människor gör. Detta är arbeten som aldrig egentligen skulle behöva göras. Människor måste mer förstå att vi tillhör en större helhet och är en del av en helhet. Allt omkring oss förtjänar respekt. Det finns mycket som människor inte vet blanda annat kan sägas att trollen håller grunden, naturväsen kan hela och vissa markandar ger näring till jorden. När vi skövlar och exploaterar förstör vi inte bara ursprunget till allt som vår Skapelse har skapat utan vi förstör också livet. Det som jag kan se är att vissa människor (inte alla) inte känner samhörighet med naturen och väsen och allt annat existerande. Kanske är det därför människor är så egensinniga då de inte har förmåga eller ens vill relatera till sin omgivning, det blir också säkert en tomhet för människan att bara tro att vi är det enda existerande. Många vill nå upplysning men det kan aldrig ske om inte människan heller vill, våga och se allt levande omkring sig. Enhetsmedvetande är bland annat att förstå att vi människor är bara en liten del av allt annat som existerar och ödmjukt förstå att allt har en plats. Tro mig när jag säger. Det finns småfolk och storfolk samt naturväsen och de är berättigad en plats och har en funktion och det skall respekteras.

Igår kände jag så stor sorg och stor ilska över vad vissa människor gör och all förstörelse som de åsamkar. Tungsinnet var enormt. När jag så skulle hoppa av bussen och sedan cykla hem och jag i sorg och vredesmod cyklade hem så kände jag en massa troll vid vägen. Först förstod jag inte och hälsade på dem men sedan uppenbarades de vackraste jag sett. Under hela min cykelväg hem satt troll vid vägkanten och likt en allé längs med hela gatan sände de ljus, kärlek och heder. De sa: ” – heder till dig Elizabeth och fortsatt kämpa. Det är vår önskan”. Några troll höll kvistar i handen och ville likt blommor ge dem till mig. De sa att nu i vintertider finns inte blommor men här är en bukett. Några hade gått långväga för att vara med, några var skadade men ville vara med. Jag blev så chockade och kände sådan vördnad att de har avsatt tid och tillsammans i olika trollklaner förenats i detta möte att faktiskt få sitta här vid vägkanten och ville säga mig detta. Det var stort. Tyst tänkte detta skulle aldrig människor göra och dessa vackra själar gör detta fast att vi förstör deras miljö. Trollen, väsen och alla andra andar behöver skogen, naturen för att fungera och inte minst för vår planet egen skull.  Så snälla ni börja respektera miljön och hjälp till att bevara den. Vi behöver inte fler vägar, shoppingcenter och lyxvaror. Vi behöver istället bevara det som finns och njuta av det tillsammans med de underbara trollen, väsen och alla andra andar som finns såväl i växt-, mineralriket men även i djurriket. Detta var några ord från mig i mitt arbete då det är som jobbigast.

I kärlek och ljus Elizabeth