Ätstörning bulemi och anorexi

7907623896_c671f1e894_c

Ätstörning bulimi och anorexi kan innebära att personen blir utseendefixerad och att höga duktighetskrav ställs. Oförmåga att vara i kontakt med känslor och självhat kan existera. Anorexi (a) Nervosa innebär störd kroppsupplevelse där förnekelse sker av den låga kroppsvikten. Anorektiker kan ägna sig åt självrensande åtgärder som kräkningar, missbruk av laxermedel eller lavemang. Menstruationen kan utebli. Därtill är näringsbrist vanligt förekommande då kroppen ständigt går på självsvält. Vid riktiga allvarliga tillstånd kan inläggning bli aktuellt. Bulimi (a) Nervosa innebär återkommande perioder av hetsätning där personen kan förlora kontrollen av ätandet. Återkommande kompensatoriska beteenden kan ske för att inte gå upp i vikt som t.ex att fasta eller bli överdriven i sin motion. Bulimiker kan även som anorektiker ägna sig åt självrensande åtgärder.