Ångest

11286466713_056b0fedba_z

Ångest kan bero på svårigheter att lyssna och att vara i kontakt med sina känslor. Rädsla kan hägra med tanke konstruktioner som inte är adekvata (katastroftänkande). Vid ångeststörningar kan panikattacker förekomma. Det kan innebära svettningar och darrningar samt skakningar. Känsla av att tappa andan eller kvävningskänsla kan uppstå. Även illamående eller obehag kan uppstå. Ofta återkommande smärta och obehag i bröstet där hjärtat bultar (palpitationer) är vanligt. En rädsla kan då skapas med tro att man skall dö. Om attackerna blir återkommande kan förståligt nog ängsla aktiveras då rädsla för nya attacker finns. En känsla av att mista kontrollen kan ske och oro för att bli tokig finns. Detta kan göra att personen ändrar sitt livsmönster och värsta fall isolerar sig.