Alkohol- och drogproblem

3364502041_e837ae830e_z

 

Alkohol och drogproblem kan vara ett försök att dämpa känslomässiga svårigheter eller fly från det som smärtar. Personens livssituation kan vara betungande och oförmåga att hantera sin situation kan finnas. Även psykiatriska problem kan vara bakomliggande faktor till missbruk. Vid kraftiga alkohol och drogproblem (beroende) är det bäst att först komma till en avgiftningsklinik. Därefter bör ställningstagande ske till vidare behandling. Nästa steg kan vara behandlingshem eller psykoterapi samt antabusbehandling. Oavsett behandlingsalternativ är ändå först steget till läkning att erkänna sitt alkohol- och drogproblem. Svårigheter att här upphöra med alkohol och drog användandet är dessvärre vanligt. Inte minst p.g.a. ångest orsakad av abstinensbesvär utan även p.g.a. oförmåga till att kunna sortera och uttrycka känslor då drogen tidigare dämpat denna förmåga. Graden av alkohol och drogproblem är mycket individuell och ibland kan missbruket sträckas sig till helganvändande till att bli ett beroende där drogen används dagligen.