Alkemi

universe-782697_1280Den alkemi som jag håller på att lära mig handlar inte om att förvandla olika metaller till guld utan det handlar om hantera olika förhållanden som du kan skapa under ett liv. Det är en inre process som exempelvis kan innebära att omvandla sämre egenskaper, förädla egon, lösgöra trauma m.m. Detta kan liknas vid en kemisk process där du kan använda kemiska operationer som omvandla, bearbeta, transformera m.m.  Jag har under ett par månader kommit i kontakt med alkemisterna Melchizedek, Hermes, Tehuti och Moses men har nu en paus från dessa kontakter och dessa män då jag först skall lära mig Kabbalah och sedan återigen återgå till Alkemi. Alkemi handlar om att utveckla sitt inre och att få balans med sig själv. Som exempel kan nämnas att vara i total balans med sin manliga och kvinnliga sida. En alkemist låter sig heller inte bli påverkad utan är i samspel med omgivningen och förstår växelverkan med allt tings existerande. En alkemist har kommandot över sitt liv men inte utan att ha genomgått en inre kraftfull process och att även kunna förstå på ett djupare plan, alltings verkan.   ’

Melchizedeck har visat på hur jag kan använda olika inre metaller, som är en viktig grundbult i Alkemin för den inre processen. Även elementen är viktig i det inre arbetet samt att se hur kopplingar finns till olika planeter samt stenar. Jag har även arbetat med olika färger och förstår vilka läkande egenskaper färger kan ha. En alkemist använder sig även av symboler då dessa symboler kan vara kraftverktyg till det inre helandet. Alkemi kan aldrig förklarar med så här få ord men det ger ändå en inblick i att alkemi är en mycket avancerad metod och det finns mycket kunskaper att inhämta här. Jag återkommer när jag är mer insatt i ämnet och kan då delge mer. Som notering kan dock nämnas att jag kommer utbildas inom området under en 3 – års period.

 

Lämna ett svar