ADHD problematik

5478797001_5ef288fcb6_z

Personer med ADHD (Attention deficit hyperactivity disorder) problematik har en s.k. neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (viktigt dock att påpeka är att det finns de som säger att det finns ingen vetenskaplig grund till att detta har kunnat påvisas). Det uppvisar sig ofta av hyperaktivitetstörning, koncentrationssvårigheter och motorisk oro. Uppmärksamhetsstörningen gör att de har svårt att klara av skola och många gånger kan de tolkas som bråkiga barn. De har även svårt att strukturera dagen och kan få aggressionsutbrott. De har en bristande impulskontroll, vilket ofta leder till ogenomtänkta beslut som kan leda till ökade konflikter och relationsproblem. Svårigheter finns att påbörja och avsluta aktiviteter samt att organisera och planera sin tillvaro.