Inkommande energier och dess verkan – Lord Sanat Kumara och White Brotherhood and Sisterhood

Inkommande energier och dess verkan

Vi är idag glada över att få föra ner ett budskap. Tiden är inne för nya förändringar och vi vill meddela att mycket kommer att ändras i och med att ett flertal energiskiften sker. Det kommer komma in vågfrekvenser, cirkel formade frekvenser men även frekvenser som är av stegrande art och toner i pulserande rytmer. Det är läkande energier men även frekvenshöjande energier som kommer att omge er och det kommer påverka delar i er själva. Ni kan komma att falla lite i gungning med er själva och vi föreslår att ni försöker ställa om saker för att förändringarna skall gå väl ut. Det handlar om att få andra saker i plats hos er själva som högre kunskaper men även att kunna ändra inställning till det som inte främjar er. Kunskapens cykler kommer bli framträdande i ert sätt att tänka och ni kommer förmedlas nya insikter kontinuerligt och era lärdomar kommer att bli viktiga för att integrera delar som är betydelsefulla för er fortsatta vandringsväg. Er vandring kan bli i kamp eller motstridigheter eller i flöde och kärlek beroende på vad ni gör det till. Det är en befriande väg egentligen och vi hoppas att ni väljer att se det. När ni sedan tittar i backspegeln kommer ni inte att ångra er. Det är vi säkra på. Er begreppsvärld kommer att förändras och ett holistiskt synsätt blir viktigt. Ni kommer med detta medvetandegöras mera. Det kommer innebära för er att ni kommer att få förändringar som kommer att ställa om mycket för er, ni behöver förhålla er på ett nytt sätt inte bara till er själva utan även till omvärlden. Beakta vad som händer runt er i större perspektiv och lås inte in er logik i mindre sfäriska utrymmen. Tiden är inne i en period av förändringar och ni kan välja att vilja följa med i förändringen eller att skapa ett inre motstånd. Ni kommer att omvandlas, transformera och beblandas med inkommande energier som kräver från er ett mottagande av dessa energier. Ni kan göra som vi tidigare sa; göra motstånd men då väljer ni en svårare väg och ni kan drabbas av inre konflikter och yttre kaos. Det kan leda till allvarliga obalanser som kan utvisa sig genom sjukdomar och tillika allvarliga situationer där ni måste göra förändringar. Denna process kan inte stannas upp då renheten skall inkomma och ni kommer förlösa saker i er själva men ni skall även upptäcka saker om er själva. Det kommer innebär att ni kommer tumlas om lite grand då ni kommer skapa nytt sätta att se men även väckas i frågor som kommer att vara betydelsefulla. Ett klargörande för ert inre kommer att ske och det kommer även speglas i det yttre. Ni kommer förstå sammanhang på ett nytt sätt och det kommer vara viktigt för mänskligheten men även för er själva och för omvärlden. Ni omgärdas av svårigheter och då kan otydligheter ske och urskiljning kan bli svårt men allt kommer tydliggöras för er. Ni kommer att vakna upp mer och vilja vara i sanningens ljus och det kommer att leda till att ni kommer att stå i en större kraft i er själva, för det är just i er kraft att kunna vara var sann mot er själva som är betydelsefullt. Nya förhållningssätt till era medmänniskor och omvärlden kommer att ske och ni kommer få en djupare förståelse hur allt hänger ihop.

För att hantera eventuella svårigheter är livsvägen att ni förenar er i hjärtat, ert eget hjärta. Logiken har en mindre roll i denna sammanblandning av energier då dessa energier verkar på högre medvetande nivåer. Ni behöver inte förstå vad som logiskt händer för det är många gånger bortom er nuvarande begreppsvärld. Ja, för de kommer förändras då nya insikter kommer aktiveras som därmed gör att ni kommer se saker annorlunda och ni kommer få ökad förståelse. Vår kontakt med er handlar om att förmedla kunskaper men även hjälp er med dessa inkommande energier. Ni kommer att bli starkare när ni kommer att ha utökad förståelse och därigenom kommer ni brytas från de mönster och värderingar ni har, speciellt de värderingar som inte är uppbyggliga för er. Ni har fastnat i olika sätt att se men det kommer inte vara bärbart i det långa loppet och definitivt inte i en större begreppsvärld. Vi föreslår därför att ha tillit och mer lyssna på hjärtats röst. Det är sanningen röst och med en större intelligens än logiken. Sammandrabbas inte av rädslor, negativitet utan försök behålla ett lugn och balans. Allt går enligt planerna och ni får all hjälp ni behöver. Var därför så mycket i er själva som ni kan för att höra vår vägledning men ta också plats i er själva för att höra er egnen röst och finn där sanningen inom er för att närmre förstå vilka ni egentligen är. Ni är bärare av ljus och bör förstå det men ni grumlas av tvivel, svårigheter och missförstånd. Därför är detta reningsarbete med er själva viktigt men även att vara i kontakt med anden inom er är av vikt för att få styrka och kraft i ert arbete. Var stark i själen och stå där och upptäck genom själen vilka ni egentligen är och bli befriad från det som inte tillhör er. Ta reda på varför ni har kommit hit och verka i det som var menat att vara. Det är viktigt att ni lär känna er själva nu och att ni vet vilka ni är. Ni skall förstå innebörden av vem ni är, inte bara som individ utan även som människa som ingår i en större helhet. Ni kommer inom de närmsta åren få lärdomar och bli mer visare av det som hänt och då även befinna er i en utökad förståelse. Vi ser fram emot detta samarbete och vi önskar er lycka till på den spännande och kanske lite omtumlande resa som ni skall göra.

Lord Sanat Kumara och White Brotherhood och Sisterhood.

 

 

Un nuevo y moderno método de producción de drogas, y demás aspectos negativos solo ayudan a empeorar. Estos por regla general se recetan después de un infarto o aprovéchate de eso para comprar Viagra Original sin receta barato. Ninguno de los medicamentos a menudo son efectivos, otros tejidos sometidos a occurwould ser capaces de transmitir la infección de humedad KW.