Nya tiden –  i dialog med ärkeänglarna och Raziel

 

Nya tiden –  i dialog med ärkeänglarna och Raziel

I ljus och kärlek kommer vi igenom denna kanal. Vi vill förmedla det vi ser. Er ständiga stress gör sig gällande och ni skapar orosfaktorer omkring er då ni sätter krav på er själva att ni måste handha uppgifter som vi ser irrelevanta i det större hela. Detta leder till utarmning av er själva och en begynnande destruktivitet. Ni är ljus och inte tillhörande det som skadar och minimerar ert väsen. Bygg upp ert leverne med mer ljus och kärlek och vänskap och respektera varandra. Många gånger kan ert leverne med jäkt och stress skapa försvårade omständigheter och det gör att ni inte ser vad som pågår inom och utom er. Ni blir låsta i positioner och situationer samt träder in i en handfallenhet av saker som ni själva satt upp för er själva. Kom ihåg det är ni själva som ha skapat den verklighet ni lever i, ni har till och med själva skapat er stress. Med det menar vi att er stress skapar låsningar inom er och därmed ser ni inte vad som pågår omkring er. Ni jagar tiden och ni jagar idealen men hur mår ni i anden och själen. Vi föreslår att ni behöver ändra era vanor och lägga in mer bejakande tid och då ta stunder mer för er själva, gå promenader och att ni vistas i naturen.

Att upptäcka er själva på djupet är viktigt just nu. Att komma mer i kontakt med det gudomliga inom er är en möjlighet som nu kommer sättas framför er och vi ber er utnyttja det mera. Vi ser ert ljus och ni är underbart vackra men era facklor lyser vagt då ni har blockerat er själva med måsten och krav. Livnär er mer med andens kraft men även med det gudomliga ljuset. Det är en vägledning framåt till er själva. I glädje skall ni stråla och i kraft skall ni vara om ni har tillit till det gudomliga ljuset och verkar därigenom. Vi ber er; meditera, ta det mer lugnt och finn er själva. I hjärtats centrum finner ni det ni söker och svaren kan göra sig gällande där. Ni är betydelsefulla men det innebär inte att ni skall frångå från er själva utan lyssna inåt och i dansen av ert varat kommer ni beträda ny sätt att hantera saker som gynnar er i själen och stärka er i anden. Våga tjäna den större intelligensen för det är den som har förståelsen och svaren till er situation och den som kan hjälpa er framåt i livet. Bry er om varandra, ta hand om varandra. Det finns inget viktigare. Ni är en del av en helhet och tillhör delen men även helheten. Er natur är en del av er och ni bör omfamna det som finns omkring er. Det har tilldelats er och det är en del av alltings ursprung, tro inget annat. Ni bör beskydda och vårda de berg och skogar samt hav ni har. Många av er är egentligen väktare av ljus och vi ser att ni kan sätta allt i balans. Ni är en del av en ordning och allt har sin plats och det ända ut till Universum existens. Balans ingår i ordningen och är en trygghet för allt levande då allt levande har rätt till ett existerande och fyller en funktion. Ni lever i växelverkan med varandra där ni fyller en funktion liksom träden har en funktion men likväl har djur och berg detsamma. Ni bör inte rubba den balansen och den ordningen utan inse att ni är en del av ett större sammanhang.

När ni vet och förstår djupare innebörd av er existens och ert varande då kommer ni också förstå alltings annat existerande och själens ursprung. Ni är en del av en helhet som lever i växelverkan där ni ingår i ett nät av alltings existerande.

Fäkta inte mer med era egon utan finn det djupare som ni är. Finn essensen av den ni är och gå bortom orden och upplev allt ni är, för det är i upplevandet som ni utvecklas. Bli er själva kom tillbaka till er själva. Vi ber er. Ni är underbara men ni är lite vilsna, det är vad vi ser. Vardagens bestyr är en del av livet men förslavar er inte av måsten och krav. Lek mer, skratta mer, bry er om varandra och avsätt tid för er själva. Livbejaka era sanna krafter och ni kommer kunna förändra det som behöver förändras. Ni är stödda och vägledda mer än ni anar men frågan är lyssnar ni på vad vi säger men framförallt lyssnar ni på er själva. Vi finns omkring er hela tiden men även inom er, tro inget annat. Vi vill att ni blir er lyskraft och blir essensen av den ni är. Belys och beströ ert gudomliga ljus omkring er då skänker ni näring och glädje, inte bara för er omgivning utan även för er själva. Det är i givandet som glädjen uppstår för då delger du något till någon annan och det är att bry sig. Att bry sig är att känns glädje i existerandet.

Ni är medskapare men frågan är vad skapar ni. Skapar ni mera måsten och krav eller livets lekfullhet. Vågar ni stå för den skapelsen ni skapat idag, ert samhälle och er miljö. Vi skakar om er här men vi vill att ni skall förstå att ni har byggt upp det som ni har omkring er, ni är delaktiga i allt detta. Finns missnöje ändra då det och skapa det ni vill ha. Våga förändra men våga också se vad som händer omkring er, bli medskapare och bli en del av ett sammanhang som i samförstånd i relation till varandra beträder nya vägar. Gå i gemenskap och stärk er själva. Våga, beträd, ändra och förändra det som behöver förändras. Belys det som behöver belysas. Se möjligheter och bli förändringens möjlighet om ni så önskar. Ni kan om ni vill. Det som gör er glada och få er varma i anden det är det som när er själ, ert vara. Var mer med er själva, var mer med anden och i kraften av den ni är. Umgås med varandra och finn kärleken till varandra och belys ert ljus. För i sanning; ni är ljus och kärlek och inget annat. Ni skall bara våga tro på det och tro på er egen kraft. I kärlek och ljus hälsar vi er och vi har nu bestrött våra ord som vi hoppas bringar förståelse och kraft. Vi älskar er och vi hörs.

Ärkeängel Raziel och med de andra ärkeänglarna