Hem

Healing

Jag har erfarenheter från många olika healing metoder. Just nu erbjuder jag Nefertiti Kosmisk Healing, Kristall Healing och Atlantis Healing. Varmt välkommen i kärleken ljus.

Privat Konsultation

Vill du ha en privat medial konsultation då kan sådan erbjudas. Konsultation kan vara ett alternativ för att få råd och stöd i sin livssituation. Du får även svar ur ett större perspektiv.

Hela hem / platser

Det är oerhört viktigt att vi även rensar våra hem då faktiskt mycket av många människors dåliga mående är relaterat till hur vi bor. Varmt välkommen för en healing i ditt hem.

Se gärna senaste bloggen om vattnets betydelse ur en visdomens källas perspektiv.

: ”Vattnet är ert liv och strandar vattenmängden inom er strandar allt. Ni får ingen balans, ni hittar inte hem till er själva.  Ni dricker kranvatten men vattnet har förlorat sin naturlighet genom ert vattensystem. Ni skall försöka dricka så naturligt som möjligt, tycker vi. Grundvattnet är en renhetens källa och det är en kraft som stärker er då grundvattnet är en livgivande kraft. Ni får kraft av mineraler, det är en naturlig sammansättning, en byggsten som stärker er kropp och sinne. Ni kan bli fria från sjukdomar om ni har rätt vatten balans och dricker rent vatten. Drick grundvatten för det balanserar era system och renar er. I grundvattnets källa finns andlighetens svar…”. (läs gärna fortsättningen).

Kurser i Nefertiti Kosmisk Healing® i Stockholm 2022.

En healing form som jag varmt kan rekommendera och som arbetar från de högre dimensionerna (grundare av metoden är Solkarina och som kursunderlag använder vi hennes bok: Nefertiti Kosmisk Healing). Du får här arbeta med änglar, mästare, gudinnor och galaktiska guider men även med din själsgrupp. 3 dagars healingkurs vid 3 tillfällen. Här kommer några ord från Nefertiti själv:

”Jag välkomnar er till den denna healingkurs. Den skall binda samman och fläta samman er själva till en enhet. Med det menar jag att ni skall hela och renas och bli en enhet med er själva men även kunna känna en samhörighet med allt som är. Vi är förenade med alltet och tillsammans kan vi överbrygga broar och skapa en samstämmig balans och i förening hitta kärlek till oss själva och allt som finns omkring oss. Vi är många som arbetar tillsammans och i ett förenade arbete bistår vi ljus arbetare (mästare, änglar, galaktiska guider, gudinnor och själs grupp) er, så varmt välkomna till denna kurs”.  

Grundkurs:         Kommer börja i nov 2022.

Mellansteg:        Återkommer om tid.

Lärarkurs:           Återkommer om tid.

Kurserna kommer hållas i Stockholm. För mer information om kurserna se under rubrik kurser. 

Välkommen att få kristall healing, under sept månad kommer jag ha reducerat pris; 900:- / 1 ½ tim.

Under våren blev jag klar med en kristall healing kurs och är nu diplomerad kristall healer. Lärare var Karin Möller och hon var mycket duktig och kunnig samt engagerad. En kurs som betydde mycket för mig och som stärkte mig mycket.

Ni är varmt välkommen att komma till denna magiska värld där kristallerna blir vår kraft till visdom, kunskap och helande. Jag har ju tidigare erbjudit Nefertiti kosmisk Healing som är en väldigt fin healing form och som jag vill fortsätta med. Jag har dock nu även utbildat mig vidare i kristallernas värld då jag önskade fördjupa mig i det området.  Ett område som, ju mer jag djup dyker, förstår tar flera år innan man helt kan och förstår innebörden av hur alla dessa stenar fungerar. När jag arbetar med kristall healing arbetar vi mycket med änglarna, men jag är övertygad att mästarna är med i ett hörn då jag även arbetar med dem. Jag kan även ge Atlantis healing då jag gått kurs för Paula Rabenius och även mediterat med Thoth. Självklart fortsätter jag även med Nefertiti Kosmisk Healing.

TAROT KURS

Under hösten 2022 kommer en tarot kurs hållas under 4 helger. Jag kommer återkomma om tider.

TAROT VECKA, kampanj pris 500:- från 29/8 – 4/9.

Ni är välkomna för att boka tid för tarot vägledning. Under denna vecka mellan den 29/8 – 4/9 har jag reducerat pris 500:- för 50 min.  Ni är välkomna att ställa vilka frågor ni vill. Änglar och mästare kommer närvara vid sessionen. Varmt välkommen!

Boka in Andliga inspirations samtal med mästare och änglar och få klarhet om din livsuppgift.

I mitt andliga arbete har jag sett ett stort behov för många ljus arbetare att få samtala över de andliga processer som de genomgår. Det är en tid då mycket inre om kullkastningar kan ske då förändring står vid ljuset. Processerna kan te sig mycket olika för olika personer men vad som är vanligt förekommande är att man kan känns sig trött, less och orkeslöshet, ibland kan en vilsenhet uppstå som var är min livsuppgift och det kan göra att man kan tappa tilltron till att processen kan ha ett framskridande. Medvetenhet kan finnas vad man vill göra men man kanske inte får fatt på vad man skall göra. Många olika känslor kan framträda och ibland kan känslorna bli så starka så de kan upplevas som övermäktiga. Det kan då vara en svårtillgänglig terräng och hopplöshet kan infinna sig. Det är då väldigt viktigt att få stöd och hjälp och att även våga be om hjälp då jag har sett en tendens att många ljus arbetare håller mycket inom sig och inte våga anförtro det som kan vara tungt och jobbigt.

Ärkeänglar och andliga mästare har påtalat att det är viktigt att få stöd i det andliga arbete och i den process som många ljusarbetare genomgår just nu men även att få stöttning i din livsuppgift som du har kommit för att göra. De andliga mästarna och änglarna betonar att ni ljusbärare behövs mer än någonsin nu, men många famlar fortfarande i en mindre inspirerande terräng fast att ert framskridandet skulle varit en självklarhet. Själv har jag erfarenhet både med mig själv men även sett att många faktiskt inte gör det de ska, de är som många inte vet sin livsuppgift och då behöver ni klargöra det inför er själva. De är som om en del inte vågar tar kvantsprånget. Detta har gjort att jag i glädje vill hjälpa de som behöver stöttning, samarbete sker även med mästare och änglar där du kommer få uppleva inspirerande samtal.  Det innebär att vi under 3 sessioner konsulterar tillsammans med med de mästare och änglar som är just mest lämpade för dig utifrån den person som du är men även beroende vad du har kommit för att göra. 

Första samtalet innebär att du berättar om din situation som hur det är och vad du vill ha hjälp med, här brukar samtalet bli rådgivande, stöttande och inspirerande. Vi klargör även  tydligt vad du behöver för hjälp inför den kommande sessionen där du kommer få healing  för det som hindrar dig  att fullfölja din livsuppgift. Andra mötet innebär att du får en healing där änglar och mästare närvarar och att de förklarar på högre plan vad som hindrat och kanske försvårat din situation, ibland kan det vara att man gör sin livsuppgift men det är något som försvårar ditt arbete och då kan du även här få vägledning eller healing på orsaken därtill.  Tredje samtalet innebär att vi fullbordar så att du får en förnyelse inom dig i att kunna gå vidare, du kommer även få med dig något för att sedan fortsätta ditt arbete. Här kan en meditation eller en annan uppgift bli aktuell för dig som du sedan kan fortsätta arbeta med.

Med detta så önskar vi dig varmt välkommen och jag ser fram emot att få träffa dig, med änglar och mästare.

Sessionen pågår  1 1/2 tim Paketpris 3 ggr; 2 700:- (900:- / session).

Vid tids bokningar håller jag till på Harmonikällan som ligger på Södermalm, Stockholm eller  på Karlaplan, vid Östermalm.